ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร9ขันธ์เดือนเมษายน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าไตร9ขันธ์เดือนเมษายน
ทำบุญบังสกุลอุทิศถวายผู้ล่วงลับ
วันพระแรม14ค่ำเดือน5ปีเถาะ
วันพุธที่19เมษายน 2566
ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
กรุณาพิมพ์ชื่อผู้ล่วงลับส่งมานะคะ

ส่งรายชื่อได้ถึงวันอังคารที่18เมษายน 2566

ผ้าไตร ไตรละ2,500บาท
หรือทำตามกำลังศรัทธาบัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ