ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
วันเสาร์ที่30ตุลาคม 2564
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

กฐินกองละ2,600บาท หรือทำตามกำลัง
ศรัทธาได้ที่บัญชีกรุงไทย9770064661
ชื่อบัญชีวัดดอนตะโหนด

สร้างบุญไว้ในพระพุทธศาสนา
ทำบุญคนละเล็กคนละน้อย
สร้างศรัทธาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง
สืบทอดถึง5,000ปี

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ