ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 2564 กอง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 2564 กอง
สร้างวัดอุทยานธรรมดงยาง สร้างเจดีย์วัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ทอดกฐินวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม 2564

บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าสร้างและสะสมมาด้วยทานศีลภาวนา
ขอให้ทุกท่านจงอนุโมทนาและมีส่วนแห่งทานศีลภาวนาด้วยเทอญ

กฐินกองละ2,000บาท
กฐินสมทบบุญกองละ300บาท
ท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีกสิกร 6332114318

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ