ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมฟังสวดมนต์ฉลองกฐินสามัคคี
วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

เวลา 18.00 น.พระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์
สวดธัมจักรกัปปวัตนสูตร

รายชื่อพระสงฆ์สวดฉลองกฐิน
1.พระครูวิชิตวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น
2.พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
3.พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ รองเจ้าคณะอำเภอบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญสุข
4.พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส
5.พระครูภาวนาวรานุรักษ์. เจ้าเอาวาสวัดราษฎร์บำรุงหนองรี
6.พระครูสถิตธรรมาลังการ เจ้าคณะตำบลบางระจัน
เจ้าอาวาสวัดประดับ
7.พระครูวรธรรมานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่
8.พระวุฒิไกร วัดหนองหินใหญ่
9.พระก้องภพ กิตติโชโต วัดราชคฤห์
10.พระวรชัย วรชโย วัดราชคฤห์
11-30. พระวัดดอนตะโหนด / พระบ้านเพชรบำเพ็ญ

หากท่านอยู่ไม่ไกลใคร่เชิญชวนร่วมพิธีตามเวลาดังกล่าว

อานิสงค์การทอดกฐิน

ทำให้เกิดความสามัคคี
มีปัจจัยสี่ใช้สอยไม่ขาด
สามารถสำเร็จทุกความประสงค์
ดำรงค์ไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
หนทางไปสู่สุคติภพภูมิ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ