ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ณ ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน (งุยเตาอู) ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์.2562

ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน (งุยเตาอู) เชิญร่วมปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์.2562 สอนและสอบอารมณ์โดย สยาดอภัททันตวิโรจนะ และสามารถเข้าปฏิบัติธรรมได้ตลอดโดยมีพระวิปัสสนาจารย์ประจำสอนและสอบอารมณ์ให้ค่ะ

ติดต่อปฏิบัติธรรม และเป็นเจ้าภาพอุปถัมอาหารได้ ที่ สำนักงาน โทร. 095-459-9090​ – สาธุ สาธุ สาธุ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ