ขอเชิญร่วมบุญ วันอาทิตย์ที่27มิถุนายน 2564 ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมบุญ
วันอาทิตย์ที่27มิถุนายน 2564
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

เวลา 09.00 น. บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
น้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร คลองสาน กทม.
เนื่องในวันมรณะภาพ วันที่28มิถุนายน 2562

ถวายภัตตาหารปัจจัยไทยธรรม
แก่พระสงฆ์สามเณรแม่ชี

ทอดผ้าป่าถวายที่ดินจำนวน5ไร่ 
ร่วมสร้างเมรุ2หลัง สร้างถนน
บูรณะซ่อมแซมวัด จ.รัอยเอ็ด จ.ยโสธร
จ.ศรีสะเกษ รวม6วัด
ทำบุญบวชพระ บวชชี จำนวน10รูป
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน17โรงเรียน

เวลา12.00น. มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบโควิด19
จำนวน1,000ครอบครัว

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
 ทศพร วชิระบำเพ็ญ
————————-