ขอเชิญร่วมบุญในพรรษา ปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมบุญในพรรษา ปี พ.ศ. 2565

ถวายภัตตาหาร ถวายน้ำดื่ม ตลอดพรรษาสามเดือน

ทำบุญ 300 บาท ได้รับของที่ระลึก
ข้าวเปลือกสีทอง พร้อมหนังสือสวดมนต์ 1 เล่ม

หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ