ขอเชิญร่วมบุญเดือนเมษายน 2565

ขอเชิญร่วมบุญเดือนเมษายน 2565
ทำบุญน้ำดื่มโหลละ30บาท
คันละ15,000บาท
ข้าวสารกระสอบละ1,200บาท
น้ำมันพืชปี๊บละ1,145บาท
ไข่ไก่แผงละ100บาท
น้ำตาลทรายกระสอบละ1,000บาท

หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ