ขอเชิญร่วมบุญเดือนมีนาคม 2567

ขอเชิญร่วมบุญเดือนมีนาคม 2567
ถวายข้าวสารอาหารแห้งและภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ที่เรียนพระปริยัติธรรม อบรมท่องจำพระปาติโมกข์ เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานในทิศทั้งสี่ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนาน

น้ำดื่มโหลละ50บาท
ข้าวสาร ข้าวเหนียว กระสอบละ1,500บาท
น้ำตาลทรายกระสอบละ675บาท
น้ำมันพืชลังละ600บาท
แก๊สถังใหญ่1,400บาท ถังเล็ก600บาท
ไข่ไก่แผงละ150บาท
หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ
—————————–
อำนาจแห่งบุญนำสุขมาให้

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ