ขอเชิญร่วมบุญเดือนมิถุนายน 2565

ขอเชิญร่วมบุญเดือนมิถุนายน 2565
น้ำดื่มโหลละ30บาท
ข้าวสารกระสอบละ1,500บาท
น้ำมันพืชปี้บละ 1,200บาท
น้ำตาลทรายกระสอบละ1,200บาท
หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ