ขอเชิญร่วมบุญประจำเดือนมิถุนายน

ขอเชิญร่วมบุญประจำเดือนมิถุนายน
น้ำดื่มโหลละ50บาท
ข้าวสาร ข้าวเหนียว กระสอบละ1,500บาท
น้ำตาลทรายกระสอบละ680บาท
น้ำมันพืชลังละ600บาท
แก๊สถังใหญ่1,400บาท ถังเล็ก600บาท
ไข่ไก่แผงละ150บาท
หรือทำบุญตามกำลัง
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ