ขอเชิญร่วมบุญถวายอาหารบิณฑบาตรโครงการจาริกธุดงค์อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา

ขอเชิญร่วมบุญถวายอาหารบิณฑบาตร
โครงการจาริกธุดงค์
อุทยานธรรมดงยางสู่วัดไพรพัฒนา
วันที่22พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม 2564
พระธุดงค์จำนวน300รูป
ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ