ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ งานปริวาสกรรม ประจำปี2566

ขอเชิญร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ งานปริวาสกรรม ประจำปี2566 ณ.วัดอุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ทำได้ตามกำลังศรัทธา บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ
……………………………………………..
บุญกุศลที่ข้าพเจ้ารักษาศีลให้ทานเจริญภาวนา
ข้าพเจ้าน้อมกราบถวายปฏิบัติบูชา
แด่คุณแห่งพระพุทธ คุณแห่งพระธรรม คุณแห่งพระสงฆ์
น้อมถวายบุญกุศลแด่คุณบิดามารดาด้วยสำนึกในการเกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา
มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระศาสดา
มีความศรัทธาในพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ

ข้าพเจ้ามีศรัทธาในศีล มีศรัทธาในทาน
มีศรัทธาในการเจริญภาวนา
เชื่อว่าการสร้างกุศลให้ถึงพร้อมสม่ำเสมอ
ย่อมนำพาความประเสริฐมาสู่ตน

ท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาจงอนุโมทนาในบุญกุศลของข้าพเจ้า เมื่ออนุโมทนาแล้วขอคุณ
ทานศีลภาวนาแห่งพระรัตนะจงปกปักรักษาท่านหลายให้เป็นผู้มีสติ มีปัญญาด้วยอนุโมทนานี้เถิด นิพพานนะปัจจะโหตุ
………………………………………………..
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ