ขอเชิญร่วมทำบุญประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญประจำเดือนพฤษภาคม 2566
น้ำดื่มโหลละ 50 บาท
ข้าวสารกระสอบละ 1,500บาท
น้ำมันพืชปี้บละ 780 บาท
น้ำตาลทรายโลละ25 บาท
น้ำปลาอย่างดีขวดละ25 บาท
ไข่ไก่แผง 120 บาท
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณรอุบาสก อุบาสิกา
ทุกวัน วันละ500/1,000 รูปคน
พระสงฆ์สามเณรดื่มน้ำวันละ2,000กว่ารูปทุกวัน

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ
………………………………………………………….
ตารางบุญวันที่5พฤษภาคม 2566
ช่วงเช้า
จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ65ปี
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีดเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีดกรรมการมหาเถระสมาคม
ทำบุญบังสกุลอุทิศแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายและผู้มีพระคุณ
……………………………………
บำเพ็ญกุศลสมโภชน์สัญญาบัตรพัดยศ
ถวายสักการะ พระครูภาวนาสีลวิสุทธิ์
(พระอาจารย์ จรัน อนังคโณ)
ถวายภัตตาหารปัจจัยไทยธรรม
……………………………………..
ช่วงบ่าย..
…งานบุญพระเวสสันดร…
ตั้งโรงทานแจกถุงปันสุขจำนวน1,800 ถุง
ฟังเทศน์มหาชาติตลอดคืน
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ขอเชิญร่วมแจกถุงปันสุขถุงละ500บาท
หรือทำบุญตามกำลังศรัทธานะคะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ