ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ งานปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ประจำปี2562 ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

พรุ่งนี้วันอังคารที่18มิถุนายน2562

ขอเชิญร่วมถวายภัตตาหารแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยบาลีพุทธโฆษ งานปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ประจำปี2562
ณ.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ถวายภัตตาหารเช้าเพล400-500รูปคน..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ