ขอเชิญร่วมกราบพระศาสดา ณ.สังเวชนียสถาน4ตำบล
ประเทศอินเดีย

ขอเชิญร่วมกราบพระศาสดา ณ.สังเวชนียสถาน4ตำบล
ประเทศอินเดีย วันที่9-18มีนาคม 2566

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ