ขอเชิญชวนร่วมบุญใหญ่

ขอเชิญชวนร่วมบุญใหญ่
ทอดผ้าป่าถวายอาหารบิณฑบาตรแก่พระธุดงค์
โครงการจาริกธุดงค์วัดทางสายถึงวัดพระปฐมเจดีย์

ผ้าป่ากองละ2,000บาท
หรือทำตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกร 6332114318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ทอดผ้าป่าวันศุกร์ที่24ธันวาคม2564
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เวลา09.00น. ถวายผ้าป่า
เวลา10.00น. ร่วมใส่บาตรแก่พระธุดงค์
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ