ขออนุโมทนา

ขออนุโมทนา

ข้าวสารครั้งที่5 เดือนเมษายน 2563
ขออนุโมทนาในการเสียสละแบ่งปัน
ข้าวสารชุดนี้ครบ2,000กระสอบ

ขออำนาจแห่งทานนี้จงส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ให้และผู้รับด้วยเถิด

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

…….. ….. …………………