ขออนุโมทนา คุณฉลอง คุณพันทอง ลิ้มเรืองโรจน์

ขออนุโมทนา
คุณฉลอง คุณพันทอง ลิ้มเรืองโรจน์
ถวายเทียนจำนำพรรษาแก่บ้านเพชรบำเพ็ญ
เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน