ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญเทฐานเจดีย์วัดดงก้าวกัลยาราม

บุญในพรรษาสำเร็จเรียบร้อยเทฐานเจดีย์วัดดงก้าวกัลยาราม
จำนวน1,000ตารางเมตร เจ้าภาพในทิศทั้งสี่ร่วมบุญครบ
จำนวน500,000บาท

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ