ขอประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์

ขอกราบนิมนต์เรียนเชิญพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ปฎิบัติธรรมตามแนวสติปัฎฐานสี่ ครั้งที่ 5 ปีที่ 5
ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2562

โครงการปฎิบัติธรรม 7 เดือน ท่านสามารถเข้าร่วมปฎิบัติได้ตามสะดวก 2-3-7 วันหรือตลอดโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

..เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป..

ติดต่อสมัครได้ที่คุณน้ำเบอร์ 093-695 6364

..ยินดีต้อนรับนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..