ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างมาจงส่งผลให้ทุกท่านที่เสียชีวิต จากสถานการณ์กราดยิง ณ.จังหวัดนครราชสีมา

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างมาจงส่งผลให้ทุกท่านที่เสียชีวิต
จากสถานการณ์กราดยิง ณ.จังหวัดนครราชสีมา
จงมีส่วนในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายจง
ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติด้วยเทอญ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทำงานและญาติของผู้เสียชีวิตทุกท่าน

คงมีกรรมผูกกันมาจึงทำให้เกิดเรื่องสะเทือนใจเช่นนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาผู้ที่บาดเจ็บ
ให้หายเจ็บป่วยโดยไวด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ