ขอน้อมถวายความอาลัย พระครูฌานวัชราภรณ์

ขอน้อมถวายความอาลัย พระครูฌานวัชราภรณ์
(หลวงพ่อห่วย จกฺกวโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ
อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้ มรณภาพแล้ว ด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลหัวหิน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๒:๒๗ น.
สิริอายุได้ ๘๗ ปี พรรษา ๖๗
………………………………………
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ