ขอคุณพระรัตนตรัย คุ้มครองบุญรักษา ขอให้ปลอดภัยทุกคน แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอคุณพระรัตนตรัย คุ้มครองบุญรักษา ขอให้ปลอดภัยทุกคน

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ