ขนน้ำถวายพระธุดงค์

ขนน้ำถวายพระธุดงค์
จุดพักปักกลดคืนนี้
สำนักสงฆ์เทพทาโร จ.ภูเก็ต