กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

ถวายน้ำดื่ม4,800 ขวดที่สถานปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อ.ปากช่อง
ร่วมถวายตู้เย็นแช่อาหาร ถวายกุ้ง หมู ปลา และเครื่องปรุง
ในคอร์สคัดเลือก พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดเดือนมีนาคม 2562

ถวายน้ำดื่มวัดดอนตะโหนด ค่ายบางระจัน ประจำเดือนมีนาคม
4,800 ขวด ถวายน้ำดื่มวัดอนงค์คงคาราม คลองสาน กรุงเทพฯ 4,800 ขวด

กิจกรรมในพระพุทธศาสนายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละหนึ่งวันมีพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ปฎิบัติธรรมเจริญกรรมฐานและศึกษาพระธรรมประมาณ 800 -1,200รูปคน ที่ทางบ้านเพชรบำเพ็ญรับผิดชอบตลอดเป็นเวลา
ประมาณ 10-20 ปี ขออนุโมทนาที่ไว้ใจให้เป็นสพานบุญ
ทุกท่านที่ร่วมบุญปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ เป็นกองทัพมดมีโอกาสถวายน้ำดื่มและอาหารเป็นกำลังในการปฎิบัติ

คุณวิเศษแห่งพระธรรมใดที่เกิดแก่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา ขออำนาจแห่งทานอันบริสุทธิ์จงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้ง
หลายเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมมีโอกาสได้บรรลุธรรมในชาตินี้ภพนี้ด้วยเทอญ

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ