กำหนดวันเข้าสู่องค์พระธาตุพนม

กำหนดวันเข้าสู่องค์พระธาตุพนม
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564
….
ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่าน
ร่วมในพิธีบุญใหญ่ ต้อนรับคณะสงฆ์
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
✓0985100424
✓0801048729
✓0965968826
……………..
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ