กำหนดการบรรยายธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของแม่ชีทศพร

ขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับตารางกิจกรรม ที่ทางชมรมรักษ์ธรรม จะจัดให้มีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2561 นี้

สรุปกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 กิจกรรมดังนี้

1.จัดให้มีงานบรรยายธรรมโดยคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ณ ห้องประชุมโรงแรม Holiday Inn Express 8244 Orion Ave. Van Nuys, CA, 91406 ในวันที่ 11-12 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ไปจนถึง เวลา 21:00 น. ทั้งสองวัน ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้าร่วมกิจกรรม / ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ท่านสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ทุกเวลาภายในช่วงเวลาที่ได้แจ้งไว้ )…

2.จัดให้มีคอร์สปฏิบัติธรรม ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนแทริโอ ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืนโดยมีท่านพระอาจารย์สมเกียรติ ฐานุตฺตโร เมตตามาเป็นครูผู้ฝึกอบรมให้ เริ่มพิธีปฐมนิเทศ วันที่ 13 สิงหาคม เวลา 13:00 น. ณ อุโบสถ / เสร็จสิ้นคอร์สปฏิบัติธรรมในวันที่ 15 สิงหาคม เวลาประมาณ 19:00 น.
( มีผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมใน
ครั้งนี้ครบ 50 ท่านตามจำนวนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว )….

3.จัดให้มีพิธีแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ขึ้นประดิษฐานภายในองค์ “ พระบรมธาตุ
เจดีย์คีรีศรีปทุม “ เป็นการถาวร และจะมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคึ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระเจดีย์ให้เสร็จสมบูรณ์ ณ วัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมืองเตฮาชาปิ ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น. ไปจนถึงเวลา 16:00 น. ( สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปร่วมงานโดยรถส่วนตัว เรามีรถบัสไว้คอยให้บริการ จำนวน 50 ที่นั่ง / ราคาค่าโดยสารท่านละ $25 โดยรถบัสจะมาจอดรับผู้โดยสาร 2 จุด ด้วยกันคือ จุดแรกที่วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนแทริโอ รถจะออกจากวัดเวลา 7:00 น. จุดที่สองที่วัดไทยลอสแองเจลิส รถจะออกจากวัดเวลา 8:00 น. ท่านที่ต้องการจะใช้บริการรถบัสต้องเดินทางมาถึงวัดทั้งสองแห่งก่อนเวลาที่รถจะออกประมาณ 20 นาที…ติดต่อสำรองที่นั่ง และแจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ากองละ $108 ได้ที่
‭(626) 899-6763‬ , ‭(909) 687-8115‬
‭(626) 689-5200‬….

ชมรมรักษ์ธรรม ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าร่วมในทุกๆกิจกรรม

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับสมาชิกและทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมนี้ด้วยทุกท่านทุกประการนะครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

“ ชมรมรักษ์ธรรม “

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ