การเดินทางให้ถึงเป้าหมาย ระหว่างทางคือข้อสอบ

การเดินทางให้ถึงเป้าหมาย
ระหว่างทางคือข้อสอบ
เลือกไปต่อ เส้นทางรออยู่
ไม่เลือก ก็ไม่มีทาง

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ