กักตัวอยู่ที่105 อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ

กักตัวอยู่ที่105 อุทยานธรรมดงยาง ศรีสะเกษ
ไม่เป็นโควิด19 ค่ะ

แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ