กราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ขอตามรอยมรรคผลที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้เห็น

กราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
ขอตามรอยมรรคผลที่หลวงพ่อสร้างไว้ให้เห็น

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ