กราบสาธุธรรมะ

ชีวิตนี้วิ่งหนีกรรมชั่ว..พยายามทำกรรมดีตลอดชีวิต..

..ไม่แค้น..ไม่โกรธ..ความเกลียดชังใดๆ..

..ไม่ยึดถือ..หาความ..เห็นทุกอย่าง..เป็นกงกรรม..

..ไม่แสวงหา…สิ่งที่ไม่จำเป็น..ในชีวิต

..มีความเชื่อ…มีศรัทธา..ในทาน..ศีล..ภาวนา..คุณของพระรัตนตรัย..

..จดจำทุกคนที่มีพระคุณ…ลืมทุกอย่างที่เคยเสียใจ..

..ใช้ชีวิตชาตินี้ให้คุ้ม..เลือกเกิดไม่ได้..เลือกเป็นในสิ่งที่มีได้..

..อาจจะไม่ถูกใจใครทั้งหมด…แต่ทั้งหมดก็หายใจแทนเราไม่ได้..

..ความป่วยไข้..เป็นกัลยาณมิตร..ที่ทำให้เราใช้ชีวิตไม่ประมาท..

..ความไม่แน่นอน..ทำให้วิ่งหาบุญ..ทาน…ทำความรู้จัก..ความตายทุกวัน…

..จึงต้องแสวงหาบุญ..เพื่อนำทาง…เอาไว้ใช้ในวันที่ตาย..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..