กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระดร.มหาธีรเพชร ธีรเวที เขียนคำไว้อาลัยให้พี่แขก

กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระดร.มหาธีรเพชร ธีรเวที
รองเจ้าอาวาสวัดพชยญาติการามวรวิหาร
เปรียญธรรม๙ประโยค เขียนคำไว้อาลัยให้พี่แขก

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ