กฐินสามัคคี ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ

กฐินสามัคคี ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ
—————————-
วันอาทิตย์ที่29ตุลาคม 2566

เวลา.17.00น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกฐิน
………………………………………
วันจันทร์ที่30ตุลาคม 2566
เวลา.8.30น. พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
เวลา10.00น. พิธีทอดกฐิน
เวลา 11.00น.ถวายภัตตาหาร

เวลา13.00น.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
………………บรรยายธรรม…………

Public10. 21 7:10 am