กฏไตรลักษณ์สอนให้รู้ว่า

กฏไตรลักษณ์สอนให้รู้ว่า
ทุกสิ่งอย่างในโลกนี้ ไม่ควรเสียเวลายึดมั่นถือมั่น
เพราะทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรเป็นของ ของเรา
แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ