แม่ชีทศพรทำบุญ ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ อุทยานธรรมดงยาง

แม่ชีทศพร