วันพุธที่7เมษายน2564

วันพุธที่7เมษายน2564
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดหนองชะโด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่มเป็นเวลา24ปีเต็ม
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
—————————–
ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ
คุณค่าเกิดขึ้นจากสิ่งที่ลงมือกระทำเสมอ

ทุกลมหายใจ เป็นสิ่งมหัศจรรย์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่6เมษายน 2564

วันอังคารที่6เมษายน 2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
สามเณร จำนวน400-800 รูป/คน
ณ.ที่ทำการคณะสงฆ์ภาค10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ร่วมไถ่ชีวิตโคเป็นอภัยทาน
จ.เพชรบูรณ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดชิโนรส
กรุงเทพฯ

บุญชื่อว่าความสุข
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่5เมษายน 2564

วันจันทร์ที่5เมษายน 2564
บุญสำเร็จแล้ว
อนุโมทนาบุญกับทุกเจ้าภาพที่ร่วมบุญถวายผ้าไตรจีวร
ร่วมบุญถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ตลอดหนึ่งเดือนเต็ม
โครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี2564

ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่าน
จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าพเจ้าขอมหาอนุโมทนาทุกอริยบท
แห่งความอดทนพากเพียรขัดเกลากิเลส
ตั้งแต่ย่างก้าวแรกจนถึงวันเข้าเส้นชัย

คุณวิเศษความเพียรแห่งพระสังฆรัตน
ที่เกิดขึ้นในจิตท่าน

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณวิเศษของท่านด้วยเถิด

น้อมกราบมหาอนุโมทนา

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่3เมษายน2564

วันเสาร์ที่3เมษายน2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดสามโพธิ์คำ
ตำบล พุ่มแก อำเภอนาแก
จังหวัดสกลนคร 

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา 
นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์พ
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ ยารักษาโรคทุกชนิด
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิษฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
—————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อะไรจะเป็นของเรา ก็ต้องเป็นของเรา โอกาสก็เช่นเดียวกัน

อะไรจะเป็นของเรา
ก็ต้องเป็นของเรา
โอกาสก็เช่นเดียวกัน

พระอาจารย์เปิดโอกาส
ให้เดินตามพระธุดงค์เข้าวัดพระธาตุพนม

อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยนวล

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่2เมษายน2564

วันศุกร์ที่2เมษายน2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดป่ามโนศรีทอง
ตำบล ก้านเหลือง อำเภอนาแก
จังหวัดสกลนคร 

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา 
นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์พ
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ ยารักษาโรคทุกชนิด
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิษฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
—————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564

วันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดป่าสุทธิธรรม ตำบล ตองโขบ 
อำเภอโคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา 
นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์พ
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ ยารักษาโรคทุกชนิด
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิษฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
—————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

กำหนดวันเข้าสู่องค์พระธาตุพนม

กำหนดวันเข้าสู่องค์พระธาตุพนม
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564
….
ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกท่าน
ร่วมในพิธีบุญใหญ่ ต้อนรับคณะสงฆ์
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
✓0985100424
✓0801048729
✓0965968826
……………..
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่31มีนาคม 2564

วันพุธที่31มีนาคม 2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดวัดสอนประชาราม
ถนนท้องถิ่น สน. 3041 (บ้านนาแก) ตำบล ดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ศึกษาท่องจำพระปาฏิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก 
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา 
นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์พ
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ ยารักษาโรคทุกชนิด
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย
จงมีส่วนในมหาสังฆทานที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิษฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
—————-

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

นับถอยหลัง

นับถอยหลัง
อีก5วันจะสิ้นสุดโครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี2564

ทำหน้าที่นำปัจจัยที่ท่านร่วมบุญมาทุกบาททุกสตางค์
ทำอาหารถวายบิณฑบาตรแก่พระธุดงค์จำนวน400กว่ารูป
ทุกวัน ถวายน้ำปานะตลอดเส้นทาง

รวมถวายพระแล้ว10,000กว่ารูป
เหลือเวลาอีก5วันเท่ากับได้ทำบุญกับพระอีก2,000กว่ารูป

ขอให้ทุกๆท่านที่ร่วมบุญมาจงมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญอยู่ในเส้นทางแห่งบุญด้วยเทอญ

ขอให้มีลมหายใจถึงวันที่
พระธุดงค์เดินเข้าวัดพระธาตุพนมด้วยเถิด

ความไม่เที่ยงทำให้เราไม่ประมาท
…พร้อมเสมอ…

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ