วันอังคารที่27เมษายน2564

วันอังคารที่27เมษายน2564
ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
 อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ขนมจีนน้ำยา500ชุด 
สลัดผักสด200กล่อง
เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์
————
เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไป
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด19

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่26เมษายน2564

วันจันทร์ที่26เมษายน2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
 อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ขนมจีนน้ำยา700ชุด
เป็นกำลังใจ ศูนย์ราชการศิลาลาด
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 
จ.สกลนคร

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวด สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม
ปากช่อง จ.นครราชสีมา
————
เลือกคิด เลือกทำ เลือกพูด เมื่อมีโอกาส
เครื่องอยู่ สัปปายะ
พอใจในสิ่งที่มี
พอดีในสิ่งที่ใช้
สุขใจในสิ่งที่ทำ
ธรรมะวันพระ
Crอนังคโณภิกขุ
—————–/
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่25เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่25เมษายน 2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ขนมจีนน้ำยาสลัดโรล 700ชุด
เป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์
 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
————
กำลังใจเสี้ยวเล็กๆให้หมดใจ
เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่24เมษายน2564

วันเสาร์ที่24เมษายน2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
 อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ขนมจีนน้ำยา 400 ชุดเป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่23เมษายน2564

วันศุกร์ที่23เมษายน2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ผัดหมี่700ห่อ เป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่22เมษายน

วันพฤหัสบดีที่22เมษายน
2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
 อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,000กล่อง
ผัดหมี่1,200ห่อ เป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
โรงพยาบาลยโสธร
————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่21เมษายน 2564

วันพุธที่21เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
แก่พระสงฆ์สามเณร 
อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ทำส้มตำTo Go 1,400กล่อง
ผัดหมี่1,500ห่อ เป็นกำลังใจ
ให้เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศิลาลาด 
โรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
พร้อมแมสอนามัย 8,000ชิ้น
————

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่20เมษายน 2564

วันอังคารที่20เมษายน 2564

ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
อุทยานธรรมดงยาง
และวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่500กล่อง
มอบให้โรงพยาบาลศิลาลาด 
โรงพยาบาลราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่19เมษายน 2564

วันจันทร์ที่19เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง 
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายข้าวสารอาหารแห้ง
และส้มตำTo Go แก่พระสงฆ์ในจ.อุดร
จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จำนวน100วัด
เนื่องจากโรคระบาดโควิด19

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดโครงการอบรมพระธรรมฑูต
สายต่างประเทศรุ่นที่27
ณ.ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดอนงค์คงคาราม กรุงเทพฯ

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่โรงพยาบาลหัวหิน 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยโควิด19
—————————
ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ทุกๆนาทีมีค่ามหาศาล
บุญอยู่ในใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่18เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่18เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง 
วัดบ้านหนองบัวดง ต.หนองบัวดง
วัดบ้านซ่ง ต.กุง อ.ศิลาลาด
วัดบ้านเมืองเก่า ต.กุง อ.ศิลาลาด
วัดบ้านสงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ