ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ

ข้าพเจ้าขอมหาอนุโมทนาทุกอริยบท
แห่งความอดทนพากเพียรขัดเกลากิเลส
ตั้งแต่ย่างก้าวแรกจนถึงวันเข้าเส้นชัย

คุณวิเศษความเพียรแห่งพระสังฆรัตน
ที่เกิดขึ้นในจิตท่าน

ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณวิเศษของท่านด้วยเถิด

น้อมกราบมหาอนุโมทนา

ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อะไรจะเป็นของเรา ก็ต้องเป็นของเรา โอกาสก็เช่นเดียวกัน

อะไรจะเป็นของเรา
ก็ต้องเป็นของเรา
โอกาสก็เช่นเดียวกัน

พระอาจารย์เปิดโอกาส
ให้เดินตามพระธุดงค์เข้าวัดพระธาตุพนม

อย่าปล่อยโอกาสให้ลอยนวล

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

นับถอยหลัง

นับถอยหลัง
อีก5วันจะสิ้นสุดโครงการเดินธุดงค์เฉลิมพระเกียรติปี2564

ทำหน้าที่นำปัจจัยที่ท่านร่วมบุญมาทุกบาททุกสตางค์
ทำอาหารถวายบิณฑบาตรแก่พระธุดงค์จำนวน400กว่ารูป
ทุกวัน ถวายน้ำปานะตลอดเส้นทาง

รวมถวายพระแล้ว10,000กว่ารูป
เหลือเวลาอีก5วันเท่ากับได้ทำบุญกับพระอีก2,000กว่ารูป

ขอให้ทุกๆท่านที่ร่วมบุญมาจงมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญอยู่ในเส้นทางแห่งบุญด้วยเทอญ

ขอให้มีลมหายใจถึงวันที่
พระธุดงค์เดินเข้าวัดพระธาตุพนมด้วยเถิด

ความไม่เที่ยงทำให้เราไม่ประมาท
…พร้อมเสมอ…

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

หาบุญทำ..เวลาของคนมีอายุเหลือไม่มาก

กลับจากวัดธาตุดอนวังเวินช่วงเพล
ช่วยกันทุบมะพร้าวน้ำหอมใส่ขวดแช่น้ำแข็ง

ช่วงเช้าพระเดิน18กิโลเมตร
ช่วงบ่ายพระเดิน21กิโลเมตร

ขับรถมารอพระอาจารย์ใส่บาตรน้ำมะพร้าวเย็นๆ
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

หาบุญทำ..เวลาของคนมีอายุเหลือไม่มาก

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ร้อนเป็นเรื่องของโลก…กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นเรื่องของธรรม

ร้อนเป็นเรื่องของโลก
กาย เวทนา จิต ธรรม เป็นเรื่องของธรรม
ในใจมีธรรมปัญหาก็มีน้อย
ธรรมในใจไม่มีปัญหาก็มาก
เดินเผากิเลสในใจ ให้เห็นธรรม
ธรรมะพระอาจารย์จรัน อนังคโณ 19/3/64

………………..
วาสนาไม่เท่ากันเพราะศรัทธา
ศรัทธาในผู้อื่น ไม่เท่าสร้างศรัทธาให้มีในตน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันนี้วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน4ปีชวด

วันนี้วันพระแรม15ค่ำสิ้นเดือน4ปีชวด
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ผลแห่งกรรมดี ไม่ว่า ไฟ น้ำ หรือ ลม
ไม่สามารถทำลายผลแห่งกรรมดีได้
และผลแห่งกรรมดีสามารถเปลี่ยนโลกได้”
สาธุ สาธุ สาธุ

ทำบุญกันหรือยัง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

อ่านหนังสือวันละหน้า ปี2021

Good morning ka

#อ่านหนังสือวันละหน้า ปี2021

10นาทีชีวิตเปลี่ยน

#บวชพระ

..หนูร้องไห้ทำไม..
..ที่บ้านจะให้ผมไปช่วยทำงานที่บ้านครับ
แม่ชีช่วยผมด้วย ผมกลับไปก็ต้องทะเลาะกับพ่อแม่เหมือนเคย 
ผมทำอะไรก็โดนด่าที่บ้านผมเป็นหนี้ธนาคารครับ

..หนูบวชพระได้มั้ยคะ บวชแล้วปฎิบัติธรรม
ตามแนวสติปัฎฐานสี่ อดทน บวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ 
บวชอย่างน้อย3ปี อุทิศให้ปู่ย่าตายาย และพ่อแม่พี่น้องทุกคน..

..แม่ชีครับบวชสามปีเลยหรือครับ อื่มมม
ก็ได้ครับผมจะบวช 

เวลาผ่านไป1ปี

คุณแม่ของพระมากราบแม่ชี แล้วพูดว่า
ตั้งแต่พระลูกชายบวชที่บ้านขายของดีมาก
หนี้สินเริ่มเบาบาง แปลกมากค่ะแม่ชี ไม่น่าเชื่อ 
ทีแรกที่เขาบวชหนูก็ว่า 

เอาตัวรอดคนเดียวไม่เห็นใจพ่อแม่

วันนี้หนูมาอนุโมทนากับพระลูกชายรู้สึกปลื้มใจค่ะ กราบขอบพระคุณแม่ชีมากค่ะ
ที่ชี้แนะครอบครัวหนูกลับมารักกันอีกครั้ง
………………………………………………….
ขอคำปรึกษา

แม่ชีครับผมไม่ได้ทำงานหนักอะไรเลย แต่ผมเหนื่อย ไม่มีแรง หลายวันแล้วครับ

พระแผ่เมตตาให้ปู่ย่าตายายให้ท่านอนุโมทนากับพระนะคะ แผ่เมตตาให้ขันธ์5อุทิศให้ปู่ย่าตายาย นั่งกัมมัฎฐานเลยค่ะ

สักครู่

หายแล้วครับ หายเลย
…………………………………………………..
คำสนทนา 

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่8มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่8มีนาคม 2564

ถวายอาหารบิณฑบาตรพระธุดงค์
ณ.วัดวังบัวบาน
ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ศึกษาท่องจำพระปาฏิโมกข์
ณ.วัดป่านาแก ต.นาแก 
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะตลอดโครงการ
จาริกธุดงค์เฉลิมพระเกียรติ
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงวัดพระธาตุพนม

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์เรียน
ปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์
ที่เข้าเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ณ.ศูนย์ธรรมโมลี ต.หมูสี อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

ร่วมไถ่ชีวิตโคเป็นอภัยทาน ที่พักสงฆ์
อุดมโชคโนนโพน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า 
จ.เพชรบูรณ์

ข้าพเจ้าขอน้อมถวาย 
เป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อไป
———————-
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
อานิสงค์ผลบุญใดที่เกิดจากการประพฤติ
ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ด้วยการสวดท่องจำพระปาฏิโมกข์

ตลอดถึงความเพียรทุกอริยบทที่ท่าน
กำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม
ทุกๆย่างก้าวในการจาริกธุดงค์
จนเกิดคุณวิเศษในคุณของพระศรีรัตนตรัย

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีส่วน
แห่งอานิสงค์ผลบุญคุณวิเศษ
ของท่านด้วยเถิด

พุทธังอนันตัง ธัมมังจักวาลัง สังฆังนิพพานัง 
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา นำส่งให้แก่บิดามารดา
ปู่ย่าตายาย ญาติมิตร 
ลูกหลาน บริวาร อาชีพ หน้าที่การงาน
พยัญชนะ ตัวอักษร ตัวเลขทุกภาษา
สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนะชาติ
ธนบัตรเงินตราทุกสกุลทุกประเทศในโลกนี้
ที่ใช้หนี้ได้ตามกฏหมาย
ตลอดถึงสรรพสัตว์ สรรพวิญญานไม่มีประมาณ 
แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระโพสพ
แม่พระเพลิง แม่พระพาย พระอาทิตย์
พระจันทร์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย เทวาอารักษ์
ทุกภพทุกภูมิ เชื้อโรคในคน เชื้อโรคในสัตว์ 
ยารักษาโรคทุกชนิดจงมีส่วนในมหาสังฆทาน
ที่ข้าพเจ้าน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระรัตนตรัย
และอย่ามีเวรต่อกันและกันเลย

ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์จากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ในการอุปฐากพระสงฆ์หมู่ใหญ่

ข้าแต่ท่านผู้เจริญที่มีศรัทธาร่วมบุญในทุกๆวันจงอธิฐานถึงระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเถิด
…………………………………………………………
พระบรมศาสดา 
ทรงประทานโอวาท
แก่พระมหากัสสปะ 3 ข้อ

อ่านต่อ