วันศุกร์ที่16เมษายน 2564

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564
ทำบุญช่วงบ่าย ตั้งโรงทาน ข้าวเหนียวไก่ทอด
ไอติม แตงโม อินตาเลี่ยนโซดา
เนื่องในงานงานรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล
ณ.วัดสงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
ถวายค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
และวัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
—————–
มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่
แก่ผู้ประสบภัยโควิด19

มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อ.ปรานบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก่ผู้ประสบภัยโควิด19

มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลสนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ แก่ผู้ประสบภัยโควิด19
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————
ปฎิบัติธรรมตลอดเวลา
ทั้งหลับตาและลืมตา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่15เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่15เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทาน 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระ
ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.วัดยางตลาด ต.บ้านยอ
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————-
อนาคตเป็นเช่นไร
ดูสิ่งที่ทำวันนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่14เมษายน 2564

วันพุธที่14เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญบวชพระ
ทำบุญทอดผ้าป่า
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่โครงการอบรมพระธรรมฑูต
 ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
 อ.แคมป์สน จ.เพชรบูณร์

ทำบุญสร้างกุฏิ1หลัง วัดป่าท่าข้าม จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————-
–วันครอบครัว–
ครอบครัวที่อบอุ่น
ปัจจัยหลักคือการให้อภัย
เวลาไม่พอที่จะโกรธใคร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่13เมษายน 2564

วันอังคารที่13เมษายน 2564

ถวายสังฆทานเนื่องในวันสงกรานต์
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 

ผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาตลอดชีวิต
จงส่งผลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ
สุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัย 
เจริญด้วยอายุ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
ทำบุญใส่บาตร 
ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิลาลาด
ถวายภัตตาหาร สรงน้ำพระพุทธศิลาลาด
ต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฏิบัติธรรม
ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่อำเภอชะอำ 
จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่ชุมชนบ้านพุหวาย ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

ร่วมถวายแผงโซล่าเซล20แผง 
แก่วัดดอนตะโหนด บางระจัน สิงหบุรี

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ถวายสังฆทานภัตตาหาร
ทอดผ้าป่า25วัด เขตอำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ทอดผ้าป่า25วัด
ในเขตอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

สงกรานต์ศิลาลาดแห่พระธาตุประกาศธรรม

#สงกรานต์ศิลาลาดแห่พระธาตุประกาศธรรม
วันที่ 9-12 เมษายน พ.ศ. 2564
———————————————
#เชิญชวนทุกท่านร่วมในขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ
———————————————-
..#พรุ่งนี้ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
เริ่มขบวนแห่ จากอุทยานธรรมดงยาง
ไปตามถนน ผ่านชุมชนหมู่บ้านต่างๆ
เพื่อให้พี่น้องได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
และสรงน้ำพระสงฆ์ตามฮีตประเพณีสงกรานต์
และไปจบขบวนที่วัดโพธิ์ธาราม ต.โจดม่วง
ช่วงเย็นมีปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ ๑กัณฑ์
ช่วงเช้าทำบุญใส่บาตรถวายผ้าป่า
——————————————–
#กำหนดตารางขบวนแห่ในแต่ละวัน
วันที่ 9 เม.ย. — ต.โจดม่วง วัดโพธิธาราม
วันที่ 10 เม.ย. — ต.หนองบัวดง วัดหนางบัวดง
วันที่ 11 เม.ย. — ต.กุง ที่ว่าการอ.ศิลาลาด
วันที่ 12 เม.ย. — ต.คลีกลิ้ง วัดดงก้าวกัลยาราม
————————–
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่7เมษายน2564

วันพุธที่7เมษายน2564
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดหนองชะโด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์สามเณร
วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่พระสงฆ์ สามเณร
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

ถวายน้ำดื่มเป็นเวลา24ปีเต็ม
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
—————————–
ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ
คุณค่าเกิดขึ้นจากสิ่งที่ลงมือกระทำเสมอ

ทุกลมหายใจ เป็นสิ่งมหัศจรรย์

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่6เมษายน 2564

วันอังคารที่6เมษายน 2564

ถวายมหาสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์
สามเณร จำนวน400-800 รูป/คน
ณ.ที่ทำการคณะสงฆ์ภาค10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ร่วมไถ่ชีวิตโคเป็นอภัยทาน
จ.เพชรบูรณ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดชิโนรส
กรุงเทพฯ

บุญชื่อว่าความสุข
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ