วันจันทร์ที่19เมษายน 2564

วันจันทร์ที่19เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง 
อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายข้าวสารอาหารแห้ง
และส้มตำTo Go แก่พระสงฆ์ในจ.อุดร
จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จำนวน100วัด
เนื่องจากโรคระบาดโควิด19

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดโครงการอบรมพระธรรมฑูต
สายต่างประเทศรุ่นที่27
ณ.ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดอนงค์คงคาราม กรุงเทพฯ

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่โรงพยาบาลหัวหิน 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยโควิด19
—————————
ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
ทุกๆนาทีมีค่ามหาศาล
บุญอยู่ในใจ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่18เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่18เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง 
วัดบ้านหนองบัวดง ต.หนองบัวดง
วัดบ้านซ่ง ต.กุง อ.ศิลาลาด
วัดบ้านเมืองเก่า ต.กุง อ.ศิลาลาด
วัดบ้านสงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันเสาร์ที่17เมษายน 2564

 

วันเสาร์ที่17เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
และวัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
—————–

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564
ทำบุญช่วงบ่าย ตั้งโรงทาน ข้าวเหนียวไก่ทอด
ไอติม แตงโม อินตาเลี่ยนโซดา
เนื่องในงานงานรับตราตั้งเจ้าคณะตำบล
ณ.วัดสงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564

วันศุกร์ที่16เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหาร
ถวายค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
ณ.อุทยานธรรมดงยาง 
และวัดดงก้าวกัลยาราม
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
—————–
มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลสนาม จ.เชียงใหม่
แก่ผู้ประสบภัยโควิด19

มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ อ.ปรานบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ แก่ผู้ประสบภัยโควิด19

มอบน้ำดื่ม4,800ขวด
โรงพยาบาลสนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กรุงเทพฯ แก่ผู้ประสบภัยโควิด19
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————
ปฎิบัติธรรมตลอดเวลา
ทั้งหลับตาและลืมตา

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่15เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่15เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทาน 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างพระ
ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร 
ณ.วัดยางตลาด ต.บ้านยอ
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————-
อนาคตเป็นเช่นไร
ดูสิ่งที่ทำวันนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่14เมษายน 2564

วันพุธที่14เมษายน 2564
ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญบวชพระ
ทำบุญทอดผ้าป่า
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดแก่โครงการอบรมพระธรรมฑูต
 ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม
 อ.แคมป์สน จ.เพชรบูณร์

ทำบุญสร้างกุฏิ1หลัง วัดป่าท่าข้าม จ.ยโสธร

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
————————-
–วันครอบครัว–
ครอบครัวที่อบอุ่น
ปัจจัยหลักคือการให้อภัย
เวลาไม่พอที่จะโกรธใคร

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่13เมษายน 2564

วันอังคารที่13เมษายน 2564

ถวายสังฆทานเนื่องในวันสงกรานต์
แก่พระสงฆ์สามเณร
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย 

ผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำมาตลอดชีวิต
จงส่งผลให้ทุกท่าน สุขกาย สุขใจ
สุขภาพแข็งแรง เดินทางปลอดภัย 
เจริญด้วยอายุ สุขะ พละ ปฏิพาน ธนสารสมบัติ
ทุกประการเทอญ

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
ทำบุญใส่บาตร 
ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศิลาลาด
ถวายภัตตาหาร สรงน้ำพระพุทธศิลาลาด
ต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฏิบัติธรรม
ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่อำเภอชะอำ 
จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

มอบน้ำดื่ม4,800ขวดแก่ชุมชนบ้านพุหวาย ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องในกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์

ร่วมถวายแผงโซล่าเซล20แผง 
แก่วัดดอนตะโหนด บางระจัน สิงหบุรี

น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ท่านทั้งหลายจงกล่าวอนุโมทนาเถิด
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ถวายสังฆทานภัตตาหาร
ทอดผ้าป่า25วัด เขตอำเภอศิลาลาด
จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่9-12เมษายน 2564

วันที่9-12เมษายน 2564
แห่พระธาตุประกาศธรรม
ทอดผ้าป่า25วัด
ในเขตอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบญร่วมกันค่ะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ