อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020 : กลัว

..วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563..

..อ่านหนังสือวันละหน้าปี 2020..

==10 นาทีชีวิตเปลี่ยน==

++ตอน..กลัว++

ทั่วโลกเกิดโรคระบาดเหมือนในภาพยนต์ ทุกคนต่างแสดงอารมณ์ต่างๆผ่านโรคระบาด เห็นแล้วใจหาย

ความกลัวที่จะติดโรคระบาด
ทำให้ไม่เห็นความมีน้ำใจที่เคยมีต่อกัน คนที่มีอันจะกิน ก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ไม่ต้องทำงานก็มีกิน

คนที่เดือดร้อนที่สุด คือ คนหาเช้ากินค่ำ
ทำงานหาเงินวันต่อวัน จะอยู่อย่างไรหนอ

คนไม่มีตัง สังคมรังเกียจยิ่งกว่าโรคโควิด หันไปทางไหนทุกคนก็ส่ายหน้า

ไม่ต้องโทษใครช่วยกันรักษาศีล 5 สวดมนต์ภาวนา อุทิศให้เชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ช่วยกันสวด บุญมีจริงไม่นานโรคนี้จะค่อยๆหายไป

ไม่เคยทำก็ต้องลองทำ พุทธานุภาพในคุณพระศรีรัตนตรัยยิ่งใหญ่มาก

สวดวันละ 10 นาที สวดทุกวันชีวิตเราจะเปลี่ยนไป

..ไม่มีโรคอะไรร้ายแรง..เท่าความหวาดกลัวในใจ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..