วันศุกร์ที่18ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่18ธันวาคม 2563
จุดฉันท์เพลวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
สวนยาง ระยะทางจากวัดเวฬุวัน 5.5 กม. ต.จปร. อ.กระบุรี จ.ระนอง

จุดนอน คืนวันที่ 18 ธันวาคม 2563 
สวนปาล์ม คุณรจนา พิกัดป้ายทางขึ้นน้ำตกทรายอ่อน ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

เป็นผู้แทนเจ้าภาพน้อมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่เดินจาริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย

สังโฆเมนาโถ
พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า
———————————
—————————
สิ่งของทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของข้าพเจ้าผู้เดียว
ข้าวน้ำอาหารได้ทรัพย์มาจากผู้มีศรัทธาในทิศทั้งสี่ร่วมบุญ
ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำอนุโมทนาเถิด
———————————-
———————————–
   ผู้ที่เกิดมาในโลกนี้มีทั้งคนรวยและคนยากจน แม้จะจนทรัพย์สินเงินทอง แต่ไม่อับจนปัญญา ก็สามารถที่จะเปลี่ยนโลกิยะทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ทางโลก 

ให้เป็นโลกุตระทรัพย์ คือทรัพย์ภายในหรือทรัพย์ทางธรรมได้ แม้ไม่มีซึ่งปัจจัย ๔ หรือทรัพย์สินเงินทอง ก็สามารถสร้างบุญกุศลจากสิ่งที่เป็นสาธารณะได้ 

พระสารีบุตรสงเคราะห์คนยากจน 
 บุรุษยากจนเข็ญใจคนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างเฝ้าสวนมะม่วงแลกกับอาหาร

     วันหนึ่ง เขาเห็นพระสารีบุตรเดินเข้ามาทางสวนมะม่วง ท่านมีเหงื่อท่วมตัว เพราะแสงแดดจัด ทรายร้อนระอุ มีพยับแดดหนาแน่นในฤดูร้อน

       เขาเกิดความเลื่อมใสและความเคารพนับถืออย่างมาก รีบเดินเข้าไปหาแล้วกล่าวว่า

      “ท่านเจ้าข้า ฤดูร้อนนี้ร้อนมาก ทำให้ร่างกายลำบากเหลือทน ขอโอกาสเถิดเจ้าข้า ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดไปยังสวนมะม่วง พักสักครู่ หายเหนื่อยแล้วค่อยเดินทางต่อ โปรดอนุเคราะห์ด้วยเถิด”

       พระสารีบุตรประสงค์จะเพิ่มพูนความเลื่อมใสของเขาเป็นพิเศษ จึงรับนิมนต์เข้านั่งพักที่โคนมะม่วงต้นหนึ่ง

        เขาเรียนอีกว่า “หากท่านต้องการจะสรงน้ำ กระผมก็จะตักน้ำจากบ่อมาให้ท่านสรงและจะถวายน้ำดื่มด้วย” 

พระเถระรับนิมนต์ด้วยดุษณียภาพ (นิ่ง)

        เขาไปตักน้ำจากบ่อ กรองแล้วให้ท่านสรง จากนั้นถวายน้ำดื่ม พระเถระสรงน้ำและดื่มน้ำแล้วกล่าวอนุโมทนาสิ่งที่เขากระทำ จบแล้วเดินทางต่อไป 

        บุรุษนั้นเกิดปีติโสมนัสอย่างมากที่ได้กระทำบุญกับพระสารีบุตร ภายหลังเขาตายแล้วเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
(วิมาน.อ.๒/๑/๑๕๘-๑๖๔)

ชายยากจนคนนี้ สามารถนำเอาร่มมะม่วง และนำ้ที่เป็นของสาธารณะ มาทำให้ตนเองได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
———————————–
 ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าของสวนยางและเจ้าภาพทุกท่าน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ