วันที่13-14พฤษภาคม 2563

เริ่มแจกวันที่25มีนาคมถึง14พฤษภาคม
รวม51วันถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์สามเณร 71จังหวัด
สรุปการร่วมด้วยช่วยกันมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด19
ชุดppe 150 ชุด ชุดกันฝน1,200 ชุด
กล่องอะคลีลิก 20 กล่อง
มอบแมสอนามัย แมสใส แมสผ้า 90,700ชิ้น 
หน้ากากเฟรซชิวล์ 1,600 ชิ้น
แอลกอฮอล์ชนิดขวด430ขวด
แอลกอฮอล์ชนิดหลอด2,400 หลอด
ถุงมือ 8,000คู่ เครื่องวัดไข้ 60เครื่อง
ส่งกำลังใจส้มตำTo-Go ตามโรงพยาบาล1,500 ชุด
ส่งชุดยังชีพช่วยเหลือประชาชน เฉลี่ยวันละ1,200ชุด รวม41,200ครอบครัว

ร่วมด้วยช่วยกันจากปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญตลอด51วันนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 เป็นจำนวนมาก
โดยพระสงฆ์ช่วยนำชุดยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด

ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยดำเนินการช่วยเหลือประสานงานแจกจ่ายอย่างทั่วถึง 

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลดลบันดาลคุ้มครองรักษาทั้งผู้รับและผู้ให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง สมความปรารถนาทุกประการ สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ