วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

ด้วยความอาลัยหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ