ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่…

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562

ร่วมซื้อถุงใส่ชิ้นส่วนช้างที่เสียชีวิต11เชือกพลัดตกในน้ำตก
เหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จัดซื้อถังสองร้อยลิตรมอบให้ผู้ประสพอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัด
อุบลราชธานี รอบแรก 140 ใบ

ถวายน้ำดื่มวัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี4,800ขวด
ถวายน้ำดื่มวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง
จ.สิงหบุรี 4,800 ขวด
ถวายปัจจัยเพื่อซื้อกุ้งปลาหมูไก่ เครื่องประกอบอาหารถวายพระสงฆ์สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนารม
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เดือนตุลาคม

หนึ่งลมหายใจมีโอกาสมากมาย
ทำเรื่องยากให้ง่าย ทำเรื่องใหญ่ให้เล็ก

อะไร อะไรก็ไม่ใช่ของเรา
เกื้อกูลกันเมื่อมีโอกาส เขาก็ชีวิต เราก็ชีวิต

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ