วันจันทร์ที่7กันยายน 2563..

วันจันทร์ที่7กันยายน 2563..
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

ไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยนวล

ไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยนวล
เก็บทุกวินาที ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
จะรอโอกาสเวลาไหน ถ้าไม่ทำเวลานี้

ความพร้อมอยู่ที่ใจ ใช่ว่าใครจะแย่งชิง
เหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะออกพรรษาแล้ว

ทำบุญกันหรือยัง

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่6กันยายน 2563..

วันอาทิตย์ที่6กันยายน 2563..
ร่วมตั้งโรงทานถวายภัตตาหารงานบุญ
มหาสังฆทานประจำปี ณ.วัดใต้ ต.เมืองคง อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ
พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี จำนวน400รูปคน ญาติโยมร่วมบุญ120หมู่บ้าน
จำนวน4,000-5,000คน
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่5กันยายน 2563..

วันเสาร์ที่5กันยายน 2563..
ตั้งโรงทานถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณรอุบาสก อุบาสิกา 
จำนวน 500รูปคน
แจกอาหารแก่ประชาชนที่ร่วมถวายมหาสังฆทาน 90 หมู่บ้าน
อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

ประวัติเมณฑกเศรษฐี

ประวัติเมณฑกเศรษฐี
ชาติหนึ่งเมณฑกเศรษฐีได้เกิดเป็นบุตรของมหาเศรษฐีผู้มีโภคทรัพย์สมบัติมากอีกเหมือนเดิม พอเติบโตขึ้นก็ได้รับสืบทอดตำแหน่งเศรษฐีประจำเมืองต่อจากบิดามีนามว่า พาราณสีเศรษฐี  

วันหนึ่ง ท่านเศรษฐีไปเข้าเฝ้าพระราชาและได้พบกับท่านปุโรหิต จึงกล่าวสนทนาตามประสาคนรู้จักกัน จากนั้นได้ถามถึงเหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ปุโรหิตซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการดูฤกษ์ยาม หลังคำนวณดูดวงแล้วกล่าวว่า จากนี้ไป ๓ ปี  

ฉาตกภัย คือภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งจะเกิดขึ้น ฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรจะไม่สามารถทำไร่ไถนา หรือทำสวนได้เหมือนเดิม 

ชาวบ้านจะได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่ว พวกสัตว์เลี้ยงจะล้มตายเพราะขาดน้ำและอาหาร ขอให้ท่านเศรษฐีเตรียมตัวรับภัยแล้งครั้งใหญ่นี้เถิด 
ถ้าจะโยกย้ายครอบครัวก็ให้ย้ายกันแต่เนิ่นๆ

เศรษฐีฟังคำทำนายแล้ว ก็ไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจอะไร อีกทั้งไม่คิดจะโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น เพราะท่านมีข้าทาสบริวารมาก การโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นเป็นเรื่องที่ลำบากมาก 

แต่เพื่อความไม่ประมาท ท่านเศรษฐีได้สั่งให้ข้าทาสบริวารทำนาปลูกข้าวเพื่อกักตุนข้าวเปลือกไว้เป็นจำนวนมาก 

อ่านต่อ

วันศุกรที่4กันยายน 2563..

วันศุกรที่4กันยายน 2563..
เป็นเจ้าภาพบวชพระถวายเป็นพุทธบูชาในพรรษา บวชพระ25รูป
ร่วมทำบุญอุทิศแก่บิดา มารดาและญาติพี่น้องปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับ
ร่วมถวายกุฎิพระ1หลัง 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกรที่4กันยายน 2563..
เป็นเจ้าภาพบวชพระถวายเป็นพุทธบูชาในพรรษา บวชพระ25รูป
ร่วมทำบุญอุทิศแก่บิดา มารดาและญาติพี่น้องปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับ
ร่วมถวายกุฎิพระ1หลัง 
ณ.อุทยานธรรมดงยาง
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่3กันยายน 2563..

วันพฤหัสบดีที่3กันยายน 2563..

——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: ก๋วยจั๊บน้ำข้น
: แกงฟักทองใส่ไก่
: ยำมะเขือยาวหมูสับ
: ต้มมะระกระดูกอ่อน
: ผัดผักกาดลุ้ย
: น้ำพริกกะปิมะม่วงกุ้งแห้ง
: ขนม ขนมถ้วยฟู วอฟเฟิ้ล วุ้นฟรุ้ตสลัด มันเชื่อม
: ผลไม้ องุ่น กล้วยหอม มะละกอ ส้มโอ

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด..
: ข้าวสวย ข้าวเหนียว 
: ก๋วยเตี๋ยวหมูสับโบราณ 
: ผัดผักรวม 
: ปลาหมึกผัดพริกแกงถั่ว 
: แจ่วปลาร้า ผักสด 
: ผัดขิงหมู 
: ขาหมูไข่พะโล้
: หมูแดดเดียว
: ขนม ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด เฉาก๊วย 
: ผลไม้ ลำไย ฝรั่ง

————————–

อ่านต่อ

วันนี้วันพระ ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีชวด

วันนี้วันพระ ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีชวด

รักษาศีลเจริญสติปัฎฐานสี่ดูการเกิดดับทุกลมหายใจ
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อความดับไม่เหลือเชื้อ 

ถวายมหาสังฆทานในพรรษาสร้างวิหารลานเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ตามหน้าที่ของอุบาสิกา

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
และแจกจ่ายแก่ญาติโยมที่ร่วมงานบุญในพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

เป็นสะพานบุญนำปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมถวายภัตตาหาร
ถวายสร้างเสนาสนะตามวัดต่างๆ ตามเหตุตามปัจจัยในความจำเป็นของแต่ละสถานที่ เป็นสถานปฎิบัติธรรมเพื่อพระสงฆ์จะนำทำวัตรปฎิบัติธรรมยังพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพเจ้ามีศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัย และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สรณะอี่นของข้าพเจ้าไม่มี กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าเพียรสร้างถวายแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 จงส่งผลให้ข้าพเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่ เป็นผู้มีความสว่างอยู่ในเส้นทางอันประเสริฐทุกเมื่อเทอญ
—————————————————-

ไม่มีผู้ใดปล้นลมหายใจของเราได้
ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี

ขอประกาศอนุโมทนากับทุกบาททุกสตางค์ของท่านทั้งหลาย
ปลูกลงในเนื้อนาบุญอันบริบูรณ์แล้ว

มหาอนุโมทนา ท่านปรารถนาบุญจงได้บุญ
ท่านปรารถนาทรัพย์จงได้ทรัพย์เป็นอัศจรรย์เทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่2กันยายน 2563..

วันพุธที่2กันยายน 2563..
วันพระขึ้น15ค่ำเดือน10ปีชวด
ทำบุญอุทิศแก่บิดามารดา ปู่ย่าตายาย
บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหลายเนื่องในวันบุญข้าวสาก บุญเดือน10 บุญวันสาทรจีน

ถวายผ้าป่าสร้างถนนบริเวณทางเข้าศาลาวัดดงก้าวกัลยาราม ถวายปัจจัยจากที่ญาติโยมร่วมบุญด่วนจี๋ รวมเป็นเงินทำบุญทั้งหมด สามแสนบาทถ้วน
น้อมถวายสร้างถนนทางเดินไว้ในพระพุทธศาสนา

บุญวันนี้สว่างทั้งกลางวันและกลางคืน
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

อ่านต่อ

พระนางยโสธราพิมพาผู้เสียสละ ตอนที่2

พระนางยโสธราพิมพาผู้เสียสละ ตอนที่2

พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดาทรงทราบกิตติศัพท์นั้นแล้ว จึงทรงส่งทูตมาทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์ คณะทูตทั้งหมดเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลื่อมใส ขอบวชเป็นพระภิกษุและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทุกองค์ 

พระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งทูตมาอย่างนี้อีก ๘ ครั้ง ทุกครั้งก็เป็นเช่นเดิมคือคณะทูตทั้งหมดออกบวชและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด และไม่มีผู้ใดทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ พระพุทธองค์จึงยังมิได้เสด็จ 

ต่อมา ย่างเข้าปีที่ ๒ นับแต่ตรัสรู้ พระเจ้าสุทโธทนะ จึงทรงส่งทูตมาอาราธนาอีก โดยทรงมอบให้กาฬุทายีอำมาตย์เป็นหัวหน้าคณะทูตที่มาคราวนี้ก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์ และได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งคณะ

ครั้นย่างเข้าฤดูร้อน พระกาฬุทายีจึงทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ตามคำอาราธนาของพระพุทธบิดา พระพุทธองค์พร้อมพระอริยสงฆ์จำนวน ๒ หมื่นรูป 

จึงได้เสด็จไปโดยมีพระกาฬุทายี เป็นผู้นำทางเสด็จดำเนินเป็นเวลา ๖๐ วันก็ถึงกรุงกบิลพัสดุ์ประทับอยู่ที่นิโครธรามใกล้ป่ามหาวันซึ่งพระญาติจัดไว้ถวาย ได้ทรงแสดงเวสสันดรชาดกโปรดพระประยูรญาติให้เลื่อมใส 

พระญาติพระวงศ์ต่างก็ลาเสด็จกลับโดยไม่มีแม้แต่พระองค์เดียวที่จะนิมนต์พระผู้มีพระภาคเพื่อรับบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้น

วันรุ่งขึ้น พระศาสดาทรงแวดล้อมด้วยภิกษุสองหมื่นองค์ เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ์ มหาชนก็เล่าลือกันว่า ได้ยินว่า สิทธัตถราชกุมาร เที่ยวเดินไปตามบ้านต่าง ๆ เพื่อขอข้าว 

พระนางภัททากัจจานาได้ยินข่าวดังนั้นก็ทรงพระดำริว่า แต่ก่อน พระลูกเจ้าเสด็จเที่ยวไปด้วยวอทองอย่างยิ่งใหญ่ในพระนครนี้แหละ 

บัดนี้ปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสายะ ถือบาตรเที่ยวไปเพื่อขอข้าว จะงามหรือหนอ จึงทรงเปิดสีหสัญชรทอดพระเนตรดูอยู่ 

ก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จพระดำเนินไปตามถนน จึงเสด็จไปกราบทูลแด่พระเจ้าสุทโธทนะว่า พระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวไปตามบ้านเรือนเพื่อขอข้าว

พระราชาทรงสลดพระทัย ทรงเสด็จออกไปโดยเร็ว ประทับยืนเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วตรัสว่า

 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงกระทำหม่อมฉันให้ได้อาย เพื่ออะไร จึงเสด็จเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าว ทำไมพระองค์จึงกระทำความสำคัญว่า ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ไม่อาจได้ภัตตาหาร

อ่านต่อ

ความเสียสละของพระนางยโสธราพิมพา ตอนที่ 1

ความเสียสละของพระนางยโสธราพิมพา ตอนที่ 1

ประวัติพระภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธราพิมพา)
ผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายด้านมีอภิญญาใหญ่

คำว่าได้อภิญญาใหญ่นั้น หมายถึงพระสาวกผู้ที่ได้อภิญญาและสามารถระลึกชาติได้อสงไขยหนึ่งกับอีกแสนกัป ในขณะที่พระสาวกผู้ที่ไม่ได้อภิญญาใหญ่นั้นสามารถระลึกชาติได้ไม่เกินแสนกัปเท่านั้น 

ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์หนึ่งนั้น จะมีผู้ที่สำเร็จอภิญญาใหญ่ได้เพียง ๔ ท่านเท่านั้น ในสมัยของพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ ผู้ที่สำเร็จอภิญญาใหญ่ ๔ ท่านนั้นก็คือ 

คือ พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานะเถระ พระพากุลเถระ และพระนางภัททากัจจานาเถรี (พระนางยโสธราพิมพา) สามารถระลึกชาติได้ประมาณเท่านี้

ครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่า ปทุมุตตระ พระนางปฏิสนธิในเรือนสกุล กรุงหังสวดี ในกาลต่อมาฟังธรรมกถาของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศ ของเหล่าภิกษุณีสาวิกาผู้บรรลุอภิญญาใหญ่ 

จึงทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้น ไป ปรารถนาตำแหน่งนั้น นางเวียนว่ายตายเกิดในเทวดาและมนุษยโลก ตลอดแสนกัป

อ่านต่อ

วันอังคารที่1กันยายน 2563..

วันอังคารที่1กันยายน 2563..

——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
: เส้นหมี่น้ำหมูสับลูกชิ้น
: ผัดฟักทองใส่ไข่
: แซ่บกระดูกอ่อน
: ผัดกระเพราหมูปลาหมึก
: ยำไข่ยางมะตูม
: น้ำพริกกระปุกปลาร้าสับ
: เมี่ยงปลาทู 
: สลัด
: ขนมปังหมูหยองน้ำพริกเผา ทาร์ตไข่ ขนมไข่ปลา 
: ผลไม้ ฟักทองต้ม ลองกอง มังคุด

..อุทยานธรรมดงยาง และอีก 9 วัด.. 
: ข้าวเหนียว ข้าวสวย 
: ผัดเผ็ดปลาดุก 
: ไก่ทอด 
: น้ำตกหมู 
: ผัดถั่วงอก 
: ต้มยำไก่
: แจ่วบองปลาร้า ผักสด 
: ขนม ลอดช่องสิงคโปร ปาท่องโก๋ ซาลาเปาทอด 
: ผลไม้ แตงโม แอปเปิ้ล แคนตาลูป

.————————–
..น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย..
..ตั้งนะโม 3 จบ..
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี
 สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี 
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา 
เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ
อิมานิปัญจะสิกขาปะทานิ สมาธิยามิ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัย
และมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต

ข้าพเจ้าทำหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะอุบาสก อุบาสิกาในพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยด้วยปฎิบัติบูชานี้
ทรัพย์ในทานของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอน้อมถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้เป็นเนื้อนาบุญในทิศทั้งสี่ ขอพระสงฆ์จงโปรดรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าบริสุทธิดีแล้ว จงเป็นไปเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฎฐานตลอดพรรษา

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกุศลผลบุญใดที่ท่านเพ่งเพียรเจริญภาวนาจนเกิดสภาวะธรรม เกิดปัญญา ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเทอญ

สิ้นสงสัยในคุณพระศรีรัตนตรัย
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ร่วมบุญทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนส่วนในบุญของท่านด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
———————————