..วันนี้ 8 พฤษภาคม 2562.. ..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..มาเตรียมทำขนมถวายพระในตอนเช้าที่พุทธมณฑลแล้วนะคะ..

..วันนี้ 8 พฤษภาคม 2562..
..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..มาเตรียมทำขนมถวายพระในตอนเช้าที่พุทธมณฑลแล้วนะคะ..

..ท่านใดอยู่ใกล้..ท่านใดสะดวกเรียนเชิญร่วมบุญ..ลงแรงร่วมกันนะคะ..
———————————-
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใหม่..ในเขตปกครองสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด
ณ อาคารปฎิบัติธรรมโพธิญานมหาวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตามวันเวลาดังกล่าว

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-
ขอเชิญชวน ร่วมบุญ ลงแรง เตรียมอาหาร เตรียมผัก ผลไม้ ล้างถ้วย ล้างชาม ถวายภัตตาหารเช้าเพล และน้ำปานะ ร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้ในวันเวลาดังกล่าวนะคะ

สามารถร่วมบุญค่าภัตตาหารน้ำดื่ม ร่วมกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญได้นะคะ ร่วมบุญ 300 บาท จะได้ของเป็นของที่ระลึกจากแม่ชี 1 ชิ้น

: ล็อคเก็ตคุณแม่ชีทศพร ขนาดเท่าเหรียญ 2 บาท หรือ
: ตะกรุด 5 มหามงคล (ซึ่งคุณแม่เป็นคนอธิษฐานและทำทุกขั้นตอนเอง)
: หนังสือ “ที่สุดคำอธิษฐาน”
: หนังสือ “อ่านหนังสือวันละหน้า”

โดยสามารถร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีธนาคารกสิกร 633-211-431-8 ชื่อบัญชี นางทศพร วชิระบำเพ็ญ สาขาลาดพร้าว 67

โอนแล้วรบกวนส่งสลิปการโอนพร้อมชื่อที่อยู่จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจัดส่งของที่ระลึกให้ท่านนะคะ

ที่ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่@)

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..
**เจ้าหน้าที่ ตอบช้า-จัดส่งล่าช้า ต้องขออภัยด้วยนะคะ**

 

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญนะคะ

: วันที่ 26-27 เมษายน 2562
:โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พระนิสิตปริญญาโท ณ สถานปฎิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
:โครงการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
พระนิสิตปริญญาโท ณ สถานปฎิบัติธรรมธรรมโมลี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

: วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
: โครงการอบรบพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสใหม่ ณ อาคารโพธิญาณราชวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ถวายน้ำดื่ม 14,400 ขวด

: วัดดอนตะโหนด สำนักปฎิบัติธรรมที่ 15 อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

..อนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านโอนมาร่วมบุญ..ขอให้ผลบุญนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดเวลาเทอญ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสใหม่..ในเขตปกครองสงฆ์หนกลาง 6 ภาค 23 จังหวัด
ณ อาคารปฎิบัติธรรมโพธิญานมหาวิชชาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนร่วมถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสและพระธรรมฑูต ตลอด 30 วัน วันละ 300 รูป/คน ตามวันเวลาดังกล่าว

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

———————————-

อ่านต่อ

ถวายหนังสือสำหรับเรียนแก่พระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

ถวายหนังสือสำหรับเรียนแก่พระภิกษุสามเณรวัดตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์จำนวน 300×500 ชุด เป็นเงิน 150,000 บาท

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันนี้ 7 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 7 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ..คำอาราธนาปั้นสมเด็จองค์ปฐม..

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

..คำอาราธนาปั้นสมเด็จองค์ปฐม..

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา
รูปนามและชีวิต พร้อมไปด้วยความปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก
ขอบูชาแก่ พระโพธิญาณ

พระพุทธัง พระธรรมมัง พระสังฆัง
ขอให้พระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยญาณ
ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า
นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

อ่านหนังสือ..วันละหน้า เล่มละ 250 บาท มีค่าจัดส่ง(ems) 50 บาท

::หนังสือเล่มใหม่ของคุณแม่มาแล้วนะคะ::

..หนังสือที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญเขียน ออกเล่มใหม่แล้วนะคะ

เล่ม “อ่านหนังสือ..วันละหน้า” เล่มละ 250 บาท มีค่าจัดส่ง(ems) 50 บาท

::มีจำหน่ายเฉพาะที่บ้านเพชรบำเพ็ญนะคะ::

..สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่..
: กดที่ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40baanphetbumpen หรือ

ที่ไอดีไลน์ @baanphetbumpen (อย่าลืมใส่@)

โดยรายได้จากขายหนังสือ เป็นค่าภัตตาหาร น้ำดื่ม สำหรับพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติ ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ

บ้านเพชรบำเพ็ญ : 093-695-6364

***ขอความกรุณา ส่งเฉพาะทางไลน์นะคะ ข้อความทางเฟซ และที่โพสต์หน้าเพจ ข้อความไม่แจ้งเตือนคะ**

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 51 –พระมหาชนกตอนที่ 8–

พระมหาชนกตอนที่ 8

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 51

เมื่อเสด็จไปถึงที่แห่งหนึ่ง ได้พบเด็กหญิงเอากระด้งผัดทราย เล่น แล้วกำไลที่สวมอยู่ในมือข้างหนึ่งเกิดเสียงดัง ส่วนกำไลที่สวม อยู่ในอีกมือข้างหนึ่งไม่มีเสียงดัง

พระมหาชนกจึงตรัสถามเด็กว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพื่อให้พระนางสีวลีและผู้ติดตามได้คติธรรมขึ้น มาบ้าง
เด็กหญิงตอบว่า

“กำไลมือที่มีเสียงดัง เพราะมันมี ๒ อัน มันจึง กระทบกัน ส่วนที่ไม่มีเสียงดังเพราะมันมีอันเดียว ก็เหมือนคนเรานั่น แหละค่ะ ถ้าอยู่ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ก็ย่อมกระทบกระทั่งกันบ้าง ถ้าอยู่คนเดียวก็สงบเงียบ เพราะไม่ไปกระทบกระทั้งกับใคร”

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 51 –พระมหาชนกตอนที่ 7–

พระมหาชนกตอนที่ 7

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 51

“ได้ยินว่า พระราชาของพวกเรา ทรงผนวชเสียแล้ว พวกเราจักได้พระราชาผู้ดำรงอยู่ในยุติธรรมเห็น ปานนี้แต่ไหนอีกเล่า”

แล้วต่างร้องไห้ติดตามพระราชาไป
ทั้งพระนางสีวลี เหล่าสนม และประชาชน ต่างพากันทูลวิงวอน ใคห้พระมหาชนกอยู่ครองราชย์ต่อไป แต่พระมหาชนกทรงหนักแน่น มั่นพระทัยในการออกบวช ได้เสด็จมุ่งหน้าสู่ป่าต่อไป ไม่ว่าใครจะ

ทูลวิงวอนอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ชาติชายตัดสินใจทำอะไรอันดีงามต้อง เด็ดขาด จึงจะสำเร็จผล ถ้ามัยแต่เชื่อคำทักท้วงของเหล่าปุถึชนซึ่ง เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว ก็จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

อ่านต่อ