..สงกรานต์ปี 2562..

..สงกรานต์ปี 2562..

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..จงปกปักรักษาให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง..
..สุขกายสุขใจ..เดินทางปลอดภัย..มีความสำเร็จ..สมปรารถนาตลอดเวลาด้วยเทอญ

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 32—หลง—

—หลง—

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 32

ความป่วยไข้เข้ามาเยี่ยม..พระป่วยเป็นไข้..บางรูปต้องให้น้ำเกลือ..แม่ชีใหญ่อาสา..บอกทุกคนว่าจบพยาบาลมา..พระไว้ใจให้ฉีดยาทุกองค์ที่ป่วย..

..หลวงพี่ป่วยหนักต้องให้น้ำเกลือ..

อ่านต่อ

วันนี้ 11 เมษายน 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 11 เมษายน 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 31—-เกลียด—-

—-เกลียด—-

อ่านหนังสือวันละหน้า หน้าที่ 31

เมตตาที่สร้างขึ้นด้วยวิปัสสนากรรมฐาน

การแผ่เมตตา..ของหลวงพ่อในขณะที่ท่านนั่งกรรมฐานหน้าหลวงพ่อขาว..เห็นได้จากเสียงนกเขาที่ขันเวลาที่ท่านเดินเข้ามาในศาลา..

นกเขาถูกยกลงมาให้อาหาร..ให้น้ำทำความสะอาดกรง..ผลัดกันทำหน้าที่ดูแลกรงนกเขา..

หลวงพ่อจะไปกรุงเทพ..อย่าลืมเอานกเขาตากแดดอ่อนๆบ้างนะหลวงพ่อสั่งงาน..
หลวงพ่อ..ออกไปสักพักก็ช่วยกันขนกรงนกเขามาตากแดด..

อ่านต่อ

วันนี้ 10 เมษายน 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

วันนี้ 10 เมษายน 2562 ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ

ขออนุโมทนากับพระและผู้ปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ เพชรบุรี ในคอร์สปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 13 ตุลาคม 2562

สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมตามจำนวนวันที่สะดวกนะคะ (ขั้นต่ำ 2-3 วัน) ปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสี่ กำหนดงดพูดคุย มีพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์คอยสอนและสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

———————————

อ่านต่อ