วันอังคารที่9มิถุนายน 2563

วันอังคารที่9มิถุนายน 2563
ข้าวสารไม่พอแจก
ส่งข้าวสารสมทบอีก500ถุง
ไข่ไก่500แผง
น้ำมันพืช 500 ขวด
แจกที่วัดมะเกลือ เขตจอมทอง

สู้ไปด้วยกัน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่8มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่8มิถุนายน 2563

บุญด่วนจี๋แจกแก่ประชาชนชาวบางระจัน จ.สิงห์บุรี
รวม700ครอบครัว (ซื้อข้าวสารเพิ่ม100ถุง)
สรุปบุญด่วนจี๋แจกทั้งหมดรวม4,700ครอบครัว

สุขใจหนอเห็นรอยยิ้มใต้แมสปิดจมูก

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

บุญด๋วนจี๋ถึงมือประชาชนแล้ว

บุญด๋วนจี๋ถึงมือประชาชนแล้วค่ะ ภาพเยอะมากลงไม่หมด
ขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้ด้วยเทอญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

แม่ว่าจะเปิดบ้านวันที่1กรกฎาคม 2563

แม่ว่าจะเปิดบ้านวันที่1กรกฎาคม 2563
ท่านใดจะรักษาศีลถวายเป็นพุทธบูชาในพรรษา3เดือน
ยินดีต้อนรับนะคะ(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ส่งมอบบุญด่วนจี๋

ส่งมอบบุญด่วนจี๋
เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายข้าวสาร100กระสอบ
จำนวน 1,000ถุง
ไข่ไก่สด 1,000 แผง
ไข่เค็ม 5,000ฟอง
น้ำมันพืช 1,000 ขวด
น้ำดื่ม 4,800 ขวด
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
แจกจ่ายแก่ประชาชนชุมชนรอบวัด
ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด19 ประชาชนจำนวน1,000ครอบครัว
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2563

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวายข้าวสาร120กระสอบ
จำนวน 1,200ถุง
น้ำมันพืช 1,000 ขวด
ไข่ไก่ 1,000 แผง
ถวายเจ้าอาวาสวัดตะล่อม จรัญสนิทวงค์ กรุงเทพฯ
แจกประชาชน 1,000ครอบครัว
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน 2563

ถวายข้าวสาร10กระสอบจำนวน 100ถุง
พระสงฆ์วัดมะพร้าวเตี้ยพร้อมไข่ไก่100แผง
แจกวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน 2563

เป็นตัวแทนถวายข้าวสาร 60 กระสอบ
จำนวน600ถุง น้ำมันพืช600ขวด
ไข่ไก่600แผง ถวายเจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด
อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

เป็นตัวแทนเจ้าภาพถวาย
ข้าวสาร40กระสอบจำนวน400ถุง
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร
กรุงเทพฯหุงแจกประชาชนชุมชน
รอบๆวัด

เป็นตัวแทนเจ้าภาพมอบข้าวสาร100กระสอบ
จำนวน 1,000ถุง
น้ำมันพืช 1,000ขวด
ไข่เค็ม5,000 ฟอง
ให้อาสากู้ภัยดุสิต
นำแจกจ่ายประชาชน จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช
จำนวน1,000ครอบครัว
แจกวันจันทร์ที่8มิถุนายน 2563

มอบให้ชุมชนหัวหิน15กสอบ จำนวน150ถุง
ประชาชน150ครอบครัว

รวมทั้งหมด4,450ครอบครัวจากบุญด่วนจี๋

มีรายชื่อรอรับข้าวสารอาหารแห้งประมาณ4,600
ครอบครัวที่ลำบากในเรื่องข้าวปลาอาหารจำนวนมาก

ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าภาพใจดี
ที่มีกำลังมากบ้างน้อยบ้างร่วมบุญด่วนจี๋
ในเวลาอันรวดเร็ว

ความกรุณาปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
เป็นความสุขของผู้ให้เสมอ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

แก่พระสงฆ์วัดตะล่อม

งานเลี้ยงต้องมีเลิกลา

งานเลี้ยงต้องมีเลิกลา
พบกันอีก..เมื่อชาติต้องการ

ใช้เวลาทั้งหมด76วันกับโรคโควิด19
ขอให้ข้าพเจ้าและทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกบาททุกสตางค์
จงเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกายสุขใจ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ร่ำรวยปลอดภัย
ลูกหลานรักกันและมีปัญญา ครอบครัวอบอุ่น
อุปสรรคมลายสิ้น มีช่องทางทำมาหากิน
เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา จิตใจเบิกบาน
มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายเพิ่มพูน
สมความปรารถนาทุกประการ

รวยแน่น แน่น รวยนาน นาน
(อ่านดังๆ)
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ