มอบข้าวสารให้โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1,500 กิโลกรัม ก๋วยเตี๋ยว 900 ชาม น้ำอัดลม 900 แก้ว นักเรียน 900 คน มอบห้องพยาบาลให้โรงเรียนท่าดินแดง 1 อาคาร ฯ

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ มอบข้าวสารให้โรงเรียน
บ้านกุยแหย่ 1,500 กิโลกรัม น้ำดื่ม 600 โหล ก๋วยเตี๋ยว 912ชาม น้ำอิตาเลี่ยนโซดา 912แก้ว นักเรียน912 คน

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.
มอบข้าวสารให้โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 1,500 กิโลกรัม
ก๋วยเตี๋ยว 900 ชาม น้ำอัดลม 900 แก้ว นักเรียน 900 คน
มอบห้องพยาบาลให้โรงเรียนท่าดินแดง 1 อาคาร

อ่านต่อ

ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นค่าไฟฟ้าเปิด ถวายมหาเจดีย์ชเวดากองที่บรรจุพระบรมเกสาธาตุ ของสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
ตั้งนะโม3จบ

“ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวาย

เป็นค่าไฟฟ้าเปิดถวายมหาเจดีย์ชเวดากองที่บรรจุ

พระบรมเกสาธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อความสว่างไสวในยามค่ำคืนเป็นปฎิบัติบูชา

ขอให้อินทร์พรหม พญายม พยายักษ์ที่ปกปักรักษา

พระพุทธศาสนาในทิศทั้งสี่

จงอนุโมทนาในกุศลเจตนาของข้าพเจ้า

ขอให้พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จงสว่างไสวในสามโลก

ขอให้พระพุทธศาสนาจงเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าและ

บิดามารดา ญาติพี่น้องร่วมสายเลือด ลูกหลานบริวาร

ญาติสนิทมิตรร่วมทาง ตลอดกาลและนานเทอญ”

แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่ 16 มิถุนายน 2561ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่าน

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

ขออนุโมทนากับพระวิปัสนาจารย์ พระสงฆ์ และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ บ้านเพชรบำเพ็ญทุกท่านนะคะ

———————————-
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

เปิดคอร์สปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และ คณะศิษย์ ได้ทำบุญเปิดไฟฟ้าถวายมหาเจดีย์ชเวดากอง ถึง 16 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 5,475,000 Ks

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ และ คณะศิษย์ ได้ทำบุญเปิดไฟฟ้าถวายมหาเจดีย์ชเวดากอง ถึง 16 มิถุนายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 5,475,000 Ks
..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

ประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 6-15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ขอกราบเรียนเชิญ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในคอร์สวิชาครู ขั้นที่2 รุ่นที่ 1 (เป็นผู้ร่วมปฏิบัติ) ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ

ประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 6-15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ขอกราบเรียนเชิญ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา ร่วมปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในคอร์สวิชาครู ขั้นที่2 รุ่นที่ 1 (เป็นผู้ร่วมปฏิบัติ)
ณ.บ้านเพชรบำเพ็ญ สอนและอบรมโดย สยาดอ
ภัททันตะวิโรจนะ วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน
สหภาพเมียนม่า กราบเรียนเชิญตามวันเวลาดังกล่าว

ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพถวายภัตตราหารแก่พระภิกษุสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกาจำนวน 400รูปคน
ตามกำลังศรัทธา
บัญชีกสิกรไทย 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ
ดร.แม่ชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ