เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา

เนื่องด้วยครบวาระที่คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ บวชอยู่ในพระพุทธศาสนา ได้ 22 พรรษา ในวันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562)

พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ท่านเมตตามอบกลอนให้คุณแม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คุณแม่

แอดมินเลยขออนุญาต นำมาลงให้ได้ชื่นชม ยินดีร่วมกันนะคะ

— ๒๒ ปี ถวายชีวีเพื่อโพธิญาณ —

…๒๒ ปีที่ปลงผม สู่ร่มพุทธพิสุทธิ์ศรี
…๒๒ ปีที่ทำดี ถวายชีวีแด่พระไตรรัตน์
…๒๒ ปีที่ปฏิบัติ เพียรฝึกหัดวิปัสสนา
…๒๒ ปีที่ศรัทธา องค์พระสัมมาผู้เลิศคุณ
…๒๒ ปีที่การุญ ได้เกื้อหนุนคนมากมาย
…๒๒ ปีที่แจกจ่าย ของหลากหลายทั้งถวายทาน
…๒๒ ปีที่เบิกบาน ให้ธรรมทานแก่ผู้คน
…๒๒ ปีที่อดทน ต่อคำคนที่ล่วงเกิน
…๒๒ ปีที่ก้าวเดิน ไม่ห่างเหินจากพระธรรม
…๒๒ ปีที่เร่งทำ คิดพูดทำแต่กรรมดี
…๒๒ ปีที่ภักดี เทิดจักรีราชวงศ์
…๒๒ ปีที่มั่นคง ยังอาจองสู้หมู่มาร
…๒๒ ปีที่เจือจาน นำบริวารให้ทำบุญ
…๒๒ ปีที่เกื้อหนุน ทดแทนคุณประเทศชาติ
…๒๒ ปีที่ไม่ขาด ป่าวประกาศสอนพระธรรม
…๒๒ ปีที่จดจำ พระคุณล้ำครูอุปัชฌาย์
…๒๒ ปีที่ปวารณา ทุนการศึกษาแด่พระสงฆ์
…๒๒ ปีที่มุ่งตรง จิตมั่นคงไม่ย่อท้อ
…๒๒ ปีที่ยกยอ คุณแม่พ่อผู้ยิ่งใหญ่
…๒๒ ปีที่ตั้งใจ สู่เส้นชัยให้หลุดพ้น
…๒๒ ปีที่ฝึกตน พบมรรคผลประจักษ์จริง
…๒๒ ปีที่สงบนิ่ง ทำทุกสิ่งเพื่อโพธิญาณ ฯ

..พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ดร. ป.ธ. ๙..

สาธุ ธรรมทาน

สาธุธรรมทาน

ไม่เคยโกรธ..ความรักที่เข้ามา
ไม่เคยเสียดาย..เวลาที่หล่นหาย
ไม่เคยคิดเอาคืน..ที่ให้แล้ว
ไม่เคยดื้อดึง..เมื่อถูกปฎิเสธ
การพบกัน..เพื่อสร้าง..เป็นบุญนำ
ชีวิตมีจุดหมาย..ที่ปลายทาง
ที่ผ่านมาไม่เป็นไร..
ถือว่า..เป็นกำไร..ชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

โลกุตระทรัพย์..โลกุตระธรรม

..โลกุตระทรัพย์..โลกุตระธรรม..

..สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาจากเรื่องที่ทำได้ง่าย ลำดับไปจนถึงเรื่องที่ยากสำหรับปุถุชน แต่เมื่อปุถุชนฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรม..

..พากันให้ทาน..รักษาศีล..จนถึงสละทรัพย์สมบัติออกบวช..โดยไม่ใยดีโลกีย์ทรัพย์..

..การออกบวชรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ สำรวม..กายวาจาใจ..เป็นผู้เห็นภัยในโลกีย์..

..เห็นทุกข์ที่เกิดจากกามตัณหา..
..เข้าใจทุกข์..เปลี่ยนเส้นทางเดินจากคฤหัสเป็นบรรพชิต..

อ่านต่อ

ทำไมต้องสร้างบุญ..

ทำไมต้องสร้างบุญ??

..เพราะสิ่งที่เราให้ไป..
..จะส่งกลับมาในรูปแบบที่เราทำ..
..เมื่อเป็นผู้ให้..ย่อมเป็นที่รัก..
..บุญ..ไม่ได้หมายความว่า..ต้องทำที่วัดเท่านั้น..
..การช่วยเหลือ..คนตกทุกข์..ได้ยาก..
..ก็คือ..บุญเช่นเดียวกัน..

..ความละเอียดปราญีต..ขึ้นอยู่ที่คนให้..
..เมื่อมีโอกาส..ตามกำลังที่มี…ให้แล้วสุขใจ..

..พูดดี..ได้ฟังเรื่องดี..
..คิดดี..ไม่มีเรื่องฟุ้งซ่าน..
..ทำดี..มิตรภาพยาวนาน…

..บุญจากการกระทำ..ส่งผลแบบนี้..
..เมื่อไหร่ทำได้..จะรู้จักคำว่า..ให้..
..คือ การสร้างบุญจริงๆ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

พระมาโปรด…

..พระมาโปรด..
..ปัญญาเรา..เท่าปลายเข็ม..
..ทำ..เท่าที่เราคิดว่า “ทำดีที่สุด”..เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา..

..แต่เมื่อพระสงฆ์..ผู้เป็นพหูสูตรเดินทางมาโปรด..

..เทศน์บอก..สิ่งละอันในสถานที่อันยิ่งใหญ่..จึงทำให้ทราบว่า สถานที่นี้ประกอบด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของมหาเศรษฐี..

..ที่มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า..ที่กรุงราชคฤห์..จนสำเร็จเป็นพระโสดาบัน..เป็นผู้รักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์..

..เป็นพ่อค้าที่นำผักไปขายที่ราชคฤห์..ชื่อว่า “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”

..อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซื้อที่ดินของลูกชายเจ้าของแคว้น คือ “พระเจ้าปเสนธิโกศล”..

..พระเจ้าเชต..เป็นลูกชาย..ขายให้ด้วยการปูเหรียญทองให้เต็มพื้นแผ่นดิน..

..เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐี..ซื้อแล้ว..ด้วยความศรัทธาแรงกล้า..อยากถวายอุปฐากพระศาสดา..เพราะตนเองเป็นชาวเมืองสาวัตถี..อยู่แคว้นโกศล..

..เจ้าเชตอยากทำบุญสร้างอารามถวายด้วย..จึงขอให้ตั้งป้ายชื่อวัดว่า “วัดเชตวัน”..

..พรุ่งนี้มาเล่าต่อนะคะ..ไปปฎิบัติก่อน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

สติ

..สติ..เป็นอย่างเดียว..ที่จะดับทุกอย่างได้..
..ขาดสติ..ก็เป็นอย่างเดียว..ที่เผาผลาญทุกอย่างได้เช่นกัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อะไรคือชีวิต

อะไรคือชีวิต ? แสวงหาทรัพย์..เลี้ยงชีพตามปกติ
อะไรคือชีวิต? ยกมือไหว้..ได้ตลอดเวลา
อะไรคือชีวิต? รู้จักพูด..พูดอยู่กับใคร เด็กหรือ ผู้ใหญ่
อะไรคือชีวิต? ไม่จำเป็นต้องชนะ..ทุกเรื่อง
อะไรคือชีวิต? เมื่อรู้สึกโกรธใคร..อย่าทวงบุญคุญ
อะไรคือชีวิต? อย่าเห็นแก่ตัว..จงให้..เมื่อมีโอกาส
อะไระคือชีวิต? อย่าโต้เถียง..ในขณะที่โกรธ
อะไรคือชีวิต? ความกตัญญู..เป็นสมบัติติดตัว..จนตาย
อะไรคือชีวิต? รักใคร..ก็ควรรักเท่าชีวิตเรา..
อย่าพูด..ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่น..ขอตายแทน
อะไรคือชีวิต? รู้ว่าทำผิด..ต้องขอโทษเป็น
อะไรคือชีวิต? ทำได้เมื่อไหร่..ก็คือชีวิต

..ชีวิตไม่แน่นอน..ยืนได้..ล้มได้..อย่าปล่อยเวลา..ให้หายไป..จนไม่เหลือ..นาทีสุดท้าย..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อยากเล่าให้ฟัง

..อยากเล่าให้ฟัง..

..มีโอกาสกลับมาปฎิบัติธรรม..ที่วัดเชตวันมหาวรวิหาร ประเทศอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 1 -2, 6-12, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2562

..ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมาก โอกาสนี้ได้ทำทานถวายเป็นพุทธบูชา เกือบทุกวัน

: ได้กวาดลานหน้ากุฎิ
: ได้ล้างกุฎิ
: ได้ทาสีกุฎิพระพุทธเจ้า
: ได้คัดสรรผลไม้อย่างเลิศ ถวาย
เป็นพุทธบูชา

..ผลไม้แห้งมีรสหวานเรียกว่า “อินทผาลัม” เก็บไว้ทานได้นานเป็นปี..

..ผลไม้สดกลิ่นหอมกรอบอร่อยที่สุดในโลก..”แอปเปิ้ล”..

..ผลไม้สดมีที่เดียวในโลก “ผลทับทิมสีแดง” เม็ดเรียงเป็นฝักคล้ายอัญมณีสวยงาม รสหวานหอม..

..ได้ถวายพระสงฆ์และผู้ที่เข้ามาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเช้า..

..ทำวัตรเช้าเย็น..เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถวายแบบใกล้ชิดดั่งพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่เบื้องหน้าทุกเวลา..

..แบบนี้คงเรียกว่า เป็นบุญวาสนา ที่พาให้ได้พบสถานที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทับตลอดเวลา 19 ปี..

..เวทนาทางกาย..
..เป็นเรื่องปรกติของคนอายุ 62..
..ส่วนการปฎิบัติธรรม..
..เป็นเรื่องที่ต้องทำให้มากกว่าปรกติ..
..เพราะเวลาเหลือไม่มาก..
..มีโอกาสก็จะมาอีก..

..อ้อ..ซื้อกล้วยหอมเลี้ยงลิงทุกวันด้วยค่ะ😁..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร กันนะคะ

..อนุโมทนาบุญร่วมกันกับคุณแม่ชีทศพร กันนะคะ..

คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ น้อมถวายน้ำดื่ม ตามวัดต่างๆดังนี้

: ณ วัดภุมรินท์กุฏิทอง สมุทรสงคราม ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดกลางพรมหนคร สิงห์บุรี ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ สำนักเรียนบาลีพุทธโฆษ วัดมหาสวัสดิ์ นครปฐม ถวายน้ำดื่ม 9,600 ขวด
: ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดภัททันตะอาสภาราม ชลบุรี ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ สำนักปฏิบัติธรรม ธรรมวิโรจนาราม ปากช่อง นครราชสีมา ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด

โดย คุณณฑี ปานวัฒนะ (ลูกชายคุณแม่), คุณกฤษดา ดาปาน และคุณมนัสนนท์ ไพศาลศรี เป็นตัวแทนนำถวาย

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..

..บ้านเพชรบำเพ็ญ..

อ่านต่อ