การมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันในยามลำบาก แสดงให้เห็นว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

การมีโอกาสได้ช่วยเหลือกันในยามลำบาก
แสดงให้เห็นว่า เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ทุกฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
น่าชื่นใจ สังคมไทยเป็นสังคมที่อยากให้อยากช่วย
เราจะผ่านไปด้วยกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่13พฤษภาคม 2563

วันพุธที่13พฤษภาคม 2563
แจกอาหารพร้อมรับประทานและข้าวสารอาหารแห้งแก่ประชาชนชาวอ.หัวหินจำนวน700ครอบครัว

ขอขอบพระคุณท่านนพพร วุฒิกุล
นายกเทศมนตรีอำเภอหัวหินที่ช่วยดำเนินการ
เรื่องสถานที่และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประสานงาน
เว้นระยะห่างทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้

ขออนุโมทนา
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่13พฤษภาคม 2563
เวลา12.00น.
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
นำอาหารพร้อมรับประทานและข้าวสารอาหารแห้งแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 ณ.โรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันถ์ จำนวน 1,400ชุด 

วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม 2563
เวลา12.00น.
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ
นำอาหารพร้อมรับประทานและข้าวสารอาหารแห้งแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 
ณ.โรงเรียนเทศบาลบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันถ์ จำนวน 1,400 ชุด 

โรคภัยยังคงเป็นปัญหาสำหรับทุกคน
ที่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันละกัน อย่างน้อย
ก็ช่วยให้ทุกคนเห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่10พฤษภาคม 2563

วันที่10พฤษภาคม 2563

ส่งน้ำพริกปลาทูทอด ไก่ผัดตะไคร้ ผัดหมี่กระทิ รวม3,000ห่อร่วมด้วยช่วยกันกับหลวงพ่อปรีชา ณ.ถ.บางกรวย จงถนอม จ.นนทบุรี

เตรียมแพคข้าวสารอาหารแห้งแจกแก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในกรุงเทพมหานครจำนวน 2,600ชุด

โรคภัยคราวนี้นานมากประมาทไม่ได้ ยังไม่มียารักษา
ยังคงต้องเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไป

การให้ไม่สิ้นสุด
ยากแค่ไหนก็ง่ายเมื่อใจพร้อม

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่8-9พฤษภาคม 2563

วันที่8-9พฤษภาคม 2563
มอบข้าวเหนียวมะม่วง ส้มตำ น้ำพริก
กระเพาะปลา คั่วกลิ้ง โอเลี้ยง จำนวนมาก
ร่วมด้วยช่วยกันกับหลวงพ่อปรีชา
แจกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ถ.บางกรวย จงถนอม จ.นนทบุรี

ร่วมช่วยเหลือชาวสวน รับซื้อกระเทียม
จากผู้ประสบภัยจ.แม่ฮ่องสอน 1,000ก.ก

ร่วมด้วยช่วยกันแจกน้ำพริก1,000กระปุก น้ำดื่ม40แพค
ถ.เพชรเกษม หัวหิน

ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่สด ไข่เค็ม น้ำพริก หมูแห้ง
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ จอมทอง ก.ท.ม.1,000ชุด
ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำพริก
หมูแห้ง
เจ้าอาวาสวัดตะล่อม จรัญสนิทวงค์ ก.ท.ม.1,000ชุด
ถวายข้าวสารอาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำพริก
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางแค ก.ท.ม. 1,200ชุด

ถวายข้าวสารสำนักสงฆ์สนามวงค์ ฉะเชิงเทรา 100ถุง ไข่ไก่140แพค

ผลกระทบจากโควิด19 ทำให้เกิดความลำบากเป็นวงกว้าง ท่านสามารถร่วมด้วยช่วยกันกับแม่ชีได้ ตามกำลังศรัทธา หรือสั่งซื้อหนังสือที่แม่ชีเขียน บัญชีกสิกร 6332114318 ทศพร วชิระบำเพ็ญ เพื่อนำรายได้มาร่วมด้วยช่วยกัน
ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

บ้านเพชรบำเพ็ญจัดชุดยังชีพจากเงินที่ท่านร่วมมาแจกจ่ายไปแล้วประมาณ30,000ครอบครัว

ขอขอบคุณแทนผู้รับชุดยังชีพทุกท่าน
สำหรับเจ้าภาพข้าวสารทุกเม็ด ขอความเกื้อกูลช่วยเหลือในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่สุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2563

วันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2563

ส่งอาหารเมนู ไข่พะโล้ หมี่กะทิ สลัดผักไข่ต้มรวม 4,680ห่อร่วมแจกกับหลวงพ่อปรีชา ณ.ถนนบางกรวย จงถนอม จ.นนทบุรี

ยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคโควิด19 ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะ

การแบ่งปันเป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่6พฤษภาคม 2563

วันพุธที่6พฤษภาคม 2563
วันขึ้น15ค่ำเดือน6 วันวิสาขบูชา

ถวายชุดยังชีพเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ 1,200 ชุดแจกประชนชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 วัดมะเกลือ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร

ร่วมด้วยช่วยกันส่งสลัดผักไข่ต้ม 1,500ชุด สาคูเปียก1,040ถ้วย กระเพราะปลา900ชุด ส่งให้หลวงพ่อปรีชา
แจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท19
ณ.ถนนบางกรวย จงถนอม จ.นนทบุรี

ถวายปฎิบัติบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเนื่องในวันวิสาขบูชา
ขออำนาจแห่งทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ให้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันที่ 5 พฤษภาคม

..วันที่ 5 พฤษภาคม..
..ทุกๆปีได้พบกันทุกครั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมมาถึง..

..ปีนี้มีเหตุทำให้ไม่เป็นเหมือนเคย..

..แม่สุขภาพแข็งแรงดี..
..กำลังใจดี..ปีนี้อายุครบ 62 เต็ม..

..ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย..
..จงปกปักรักษาและคุ้มครองให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง สุขกายสุขใจ แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทั้งหลาย

ขออำนาจแห่งศีล ทาน ภาวนา ที่ข้าพเจ้าสะสมและกระทำมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ทุกท่านมีส่วนใน ศีล ทาน ภาวนาของข้าพเจ้าด้วยเทอญ

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

..วันนี้ 3 พฤษภาคม 2563

https://timeline.line.me/post/_dVGZeasMp7vr0djZxioT2R00ZSTeY2iQFLoZ278/1158847265101025983

..วันนี้ 3 พฤษภาคม 2563..

..เริ่มตีสาม..
..ลวกบะหมี่ 200 กิโลกรัม
รวม 2,580 ห่อ
ส้มตำ ลอดช่อง 2000 ชุด
น้ำพริก 1300 กระปุก
ไข่เค็ม 1000 ฟอง

ร่วมแจกกับหลวงพ่อปรีชามอบให้แก่ประชาชนที่ ประสบภัยโควิท 19 อำเภอบางกรวย จงถนอม จังหวัดนนทบุรี

ร้านบะหมี่อาคม 200 ปี ร่วมด้วยช่วยกันมอบบะหมี่แสนอร่อย 200 กิโลกรัม

..งานทุกอย่างสำเร็จงดงาม..
..จากการให้ที่ไม่สิ้นสุด..
..ดีที่สุดเมื่อได้ให้..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..