วันอังคารที่15กันยายน 2563..

วันอังคารที่15กันยายน 2563..
ถวายภัตตาหารมหาสังฆทาน22อำเภอ
จ.ศรีสะเกษ พระสงฆ์สามเณร400รูป
ณ.วัดเจียงอีศรีวนาราม วัดเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมทั้งงาน
ก๋วยเตี๋ยว 1,500 ชาม
ข้าวผัดแหนม 1,000กล่อง
ข้าวกระเพราหมู 800กล่อง
ผัดหมี่กระทิ1,000กล่อง
ผัดซีอิ้ว1,000กล่อง
เฉาก้วย2,000แก้ว
ปาท่องโก๋ ผลไม้ จำนวนมาก
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่14กันยายน 2563..

วันจันทร์ที่14กันยายน 2563..
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำนุบำรุงเช่นนี้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า น้ำดื่มและปัจจัยในการศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆ์ไทย ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

ขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทำนุบำรุงเช่นนี้อย่างสิ้นสงสัยด้วยเทอญ
——————————–
บุญน้ำดื่มเดือนกันยายน 63
ถวายน้ำดื่มวัดสะเดา ต.หนองพระ 
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มวัดมะเกลือ จรัญสนิทวงค์
กรุงเทพฯ จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มสำนักวิโรจนาราม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มศูนย์ปฎิบัติธรรม ธรรมโมลี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จำนวน4,800ขวด

ถวายน้ำดื่มมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวน9,600ขวด

ถวายน้ำดื่มสำนักปฎิบัติธรรม
วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี
จำนวน4,800ขวด

ถวายค่าเทอมพระนิสิตปริญญาโท
สาขาวิปัสสนาภาวนา
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จำนวน2รูป

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมกัน
สร้างบุญตลอดมา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ทุกท่านจงเจริญด้วย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติตลอดกาลและนาน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่13กันยายน 2563..

วันอาทิตย์ที่13กันยายน 2563..
ทำบุญถวายมหาสังฆทาน2จังหวัด
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร 
วัดหนองแคน ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ถวายมหาสังฆทานภัตตาหาร
วัดบ้านหัวช้าง อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ
พระสงฆ์สามเณร 300รูป
ญาติโยมร่วมบุญจำนวน1,500คน
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่12กันยายน 2563..

วันเสาร์ที่12กันยายน 2563..
ทำบุญผาติกรรมอุทิศแก่ผู้บิดามารดาผู้ล่วงลับญาติบรรพบุรุษและถวายมหาสังฆทานแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในอำเภอศิลาลาด
ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

ตั้งโรงทานถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร และญาติโยม
จำนวน 2,000รูปคน
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่11กันยายน 2563..

วันศุกร์ที่11กันยายน 2563..
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่10กันยายน 2563..

วันพฤหัสบดีที่10กันยายน 2563..
ถวายมหาสังฆาน25วัด ณ.วัดส้มป่อยใหญ่ ต.ส้มป่อย อ.ราษีไสล จ.ศรีสะเกษ พระสงฆ์ สามเณร 200 รูป
ตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยม2,000คน
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันที่ 9 เดือน 9 ปีชวด พ.ศ.63

วันที่ 9 เดือน 9 ปีชวด พ.ศ.63

หนทางทุกทิศจะสว่างแค่ไหน
ก็ไม่เกิดผล กับคนที่ไม่ยินดีในสิ่งที่มี

หนทางทุกทิศจะมืดมิดน่าหวาดกลัว!!!สักเพียงใด
ก็ไม่ทำให้ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยหวั่นไหวได้เลย

คุณของพระรัตนตรัย
คือเครื่องสว่างในใจ

วันนี้วันที่9เดือน9ปีชวด ณ.วัดดงก้าวกัลยาราม

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่9กันยายน 2563..

วันพุธที่9กันยายน 2563..
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

วันอังคารที่8กันยายน 2563..

วันอังคารที่8กันยายน 2563..
——————————-
เป็นผู้แทนเจ้าภาพถวาย
ถวายสังฆทานภัตตาหารแก่พระสงฆ์สามเณร
: ณ วัดดงก้าวกัลยาราม 
: ณ อุทยานธรรมดงยาง 
: ณ วัดศรีมงคล 
: ณ วัดป่านาดี
: ณ วัดบ้านแต้  
: ณ วัดนาโพธิ์
: ณ วัดเดื่อ 
: ณ วัดบ้านโจด 
: ณ วัดบ้านแคนใหญ่
ในตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญ
พุหวายหมู่ 6 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

: ณ สำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รวมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
จำนวน 400 รูป/คน

ภัตตาหารที่ถวายวันนี้

อ่านต่อ

Good night ka

Good night ka
บนทางเดินที่มีขวากหนาม
ถ้าเธอคร้ามถอยไปฉันคงเก้อ
ฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอ
เพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อน
จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวราน
จะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอน
จะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อน