วันพุธที่23ตุลาคม 2562 เนื่องในวันปิยะมหาราช ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์16 รูป

วันพุธที่23ตุลาคม 2562
เนื่องในวันปิยะมหาราช
ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์16 รูป
น้อมอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
ณ.ร้านอาหารทองชุบ จ.สิงหบุรี

ถวายเครื่องบริวารเข้ากองกฐิน ณ.วัดดอนตะโหนด ต.โพทะเล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงหบุรี
ถวายโต๊ะหมู่15 หนึงชุด
ถวายชามเบญจรงค์ 20 ชุด
ถวายเก้าอี้พลาสติก 199 ตัว
ถวายลำโพงขยายเสียง 1 คู่
ถวายกล้องบริวารกฐิน ยี่ห้อ NIKON D7500
ถวายพระบรมฉายาลักษณ์ 1 บาน
ถวายพานพุ่มเครื่องทองน้อย 2 ชุด

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบริวารกฐิน
ขอให้บริวารนี้ส่งผลให้ทุกท่านสุขกายสุขใจ สุขภาพแข็งแรง
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ถวายน้ำดื่ม 4,800ขวดศูนย์ปฎิบัติธรรม
วิโรจนาราม ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายผ้าไตรจีวรสีหมากแดง ถวายชุดที่สองรวม479 ผืน
วัดงุยเตาอูกัมมัฎฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนม่าร์
เนื่องในงานทอดกฐินวันที่6พฤศจิกายน 2562

ถวายน้ำดื่ม4,800 ขวดสถานปฎิบัติธรรม
ธรรมโมลี ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพิชยญาติการาม
วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวดวัดโคกอู่ทอง
จ.ปราจีนบุรี

ผลแห่งการถวายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ภาพบรรยากาศทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

วันจันทร์ที่21ตุลาคม 2562

ทอดกฐินพระราชทานวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครฯ

ขออาราธานาคุณพระศรีรัตนตรัยจงส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิพาน ธนสารสมบัติ
มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดกาลและนานเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

..วันเสาร์..อาทิตย์ที่ 19-20 ตุลาคม 2562..

..ศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว..

..งานทอดกฐินบ้านเพชรบำเพ็ญ..
..งานทอดกฐินวัดเขาอิติสุคโต..

..ชีวิตแตะสุข..วันต่อวัน..

..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 256

..วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562..

..อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ..คุณแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ ได้ถวายน้ำดื่มใช้ในงานกฐินวัดต่างๆดังนี้

: ณ วัดเขาอิติสุคโต ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ มหาจุฬาอาศม ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ สำนักเรียนวัดมหาธาตุ ถวายน้ำดื่ม 4,200 ขวด
: ณ วัดวังกระดี่ทอง ถวายน้ำดื่ม 3,600 ขวด
: ณ วัดเขาพระ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดน้ำโจนเหนือ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดลำชะล่า ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: ณ วัดวังมะเดื่อ ถวายน้ำดื่ม 4,800 ขวด
: แจกงานกฐินบ้านเพรชบำเพ็ญ 9,600 ขวด

..ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบุญมา..
..ขอให้ทุกท่าน..ร่ำรวยความสุข..สุขภาพแข็งแรง..เจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน..สุขกาย..สุขใจ..อย่าได้พบอุปสรรค์ขัดขวาง..เหลือกิน..เหลือใช้..มีทรัพย์ที่ใช้หนี้ได้ตามกฎหมายตลอดเวลา..

..สาธุ สาธุ สาธุอนุโมทามิ..

อ่านต่อ

ตาบอด..ไม่เห็นทาง.. ..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม

หลงรัก..ไปแล้ว
หลงโกรธ..ไปแล้ว
หลงยึดถือ..ไปแล้ว
หลงครอบครอง..ไปแล้ว
หลงอำนาจวาสนา..หลงจนติดบ่วง…เสน่ห์หา
รู้ตัวทุกอย่าง..แต่วางไม่ได้

เมื่อพบทางสายเอก..มีทางออก..มีแสงสว่าง..แปลกมาก..เราไม่เดินออก

รู้ว่า..ทุกข์..รู้ว่าทน..รู้ทุกอย่าง และยังย้อนกลับ..ไปอยู่ในความมืดมน

..ตาบอด..ไม่เห็นทาง..
..ใจบอด..ไม่เห็นธรรม..

ไม่มีผู้วิเศษท่านใด..ช่วยได้
…..ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน…..

..แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ..

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้…

หนทางอีกยาวไกล..เวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้
วันต่อวัน..ให้มีประโยชน์มากที่สุด..ก็OK
และก็ยังไม่รู้..จะมีวันพรุ่งนี้หรือเปล่า

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ผลบุญของผู้บูชาพระพุทธเจ้า…

ในกรุงราชคฤห์ มีช่างจัดดอกไม้คนหนึ่ง ชื่อ “สุมนะ” ทุกๆ เช้า เขาจะนำดอกมะลิ ๘ ทะนาน ไปถวายพระเจ้าพิมพิสาร และจะได้ทรัพย์มาเป็นค่าดอกไม้วันละ ๘ กหาปณะเป็นประจำ

    วันหนึ่ง ขณะที่เขาถือดอกไม้จะนำไปถวายพระราชา พระบรมศาสดาเสด็จมาบิณฑบาต พร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวนมาก พระพุทธองค์ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีออกจากพระวรกาย นายสุมนะเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธามาก 

อ่านต่อ

อานิสงส์การทอดกฐิน…

อานิสงส์การทอดกฐิน

๑ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุเป็นพระสาวกที่ได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านต่างๆ
๓.เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุธรรมโดยง่าย
๔.ทำให้ได้เป็นท้าวสักกเทวราช เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย (พระอินทร์)
๕.ทำให้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ปกครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต และมี แก้ว ๗ ประการ
๖.ทำให้ได้เกิดเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมาก
๗.ทำให้ได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์มหาศาล
๘.ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

อ่านต่อ