วันพุธที่17มิถุนายน 2563

วันพุธที่17มิถุนายน 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ ตลอดถึงอุบาสก อุบาสิกาเข้าปริวาส ปฎิบัติธรรมจำนวน400-500รูป/คน
ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลิกลี้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋ ถวายปัจจัยพระอาจารย์จรัน อนังคโน
เพื่อซื้อที่ดินจำนวน7ไร่ ถวายไว้เพื่อเป็นธรณีสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

จากปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยร่วมกันซื้อที่ดินถวายเสร็จเรียบร้อยเป็นเงินจำนวน840,000บาท 

ทรัพย์ของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยแผ่นดินผืนนี้

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเจริญอยู่ในอริยทรัพย์ทั้ง7ประการด้วยเทอญ

—————————————————–
ชีวิตนี้น้อยนัก วันต่อวัน
วันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้
อะไรก็ไม่แน่นอน อย่าประมาท
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋ ซื้อที่ดินถวายวัดสวนป่ากตัญญุตาราม อ.พนมไพร จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน7ไร่

เป็นตัวแทนบุญด่วนจี๋  ซื้อที่ดินถวายวัดสวนป่ากตัญญุตาราม
อ.พนมไพร จ.ศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้นจำนวน7ไร่

ครั้งที่1 จำนวน240,000บาท
ถวายปัจจัยครั้งที่2 จำนวน 400,000บาท
พรุ่งนี้โอนอีกจำนวน 200,000บาท
รวมทั้งสิ้น 840,000บาท
ขออนุโมทนาบุญกับทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมบุญมา
การสร้างบุญในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
แก่บิดามารดา ครูอุปฌาชย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย
ขอแม่พระธรณีจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา

ขอให้เทวาอารักษ์ เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเขาใหญ่ เจ้าป่า
เจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า เจ้าที่เจ้าทาง รุกขเทวดานางไม้ทั้งหลาย
เทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้
เป็นอัศจรรย์

ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญ รวย สำเร็จ ทุกประการเทอญ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอังคารที่16มิถุนายน 2563

วันอังคารที่16มิถุนายน 2563
ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี และอุบาสก อุบาสิกา ผู้เข้าปริวาสปฎิบัติธรรมจำนวน 300/400รูป/คน

ณ.อุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ท่านสามารถร่วมบุญใหญ่ได้ตามกำลังศรัทธา ที่บัญชีกสิกร  633-2114-318
ทศพร วชิระบำเพ็ญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ถวายน้ำปานะ ช่วงบ่ายแก่พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

หาทำกำไรชีวิต
ข้าพเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นพึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ร่วมบุญภัตตาหารพระที่เข้าปริวาส ร่วมกับแม่ได้นะคะ 
เลขบัญชีธนาคารกสิกร เลขที่บัญชี 633-211-431-8 ชื่อบัญชี ทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันจันทร์ที่15มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่15มิถุนายน 2563

ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่
ตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกา เข้าปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
วันที่1-30มิถุนายน 2563
ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน 2563

วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน 2563

ถวายสลากภัตต์วัดดอนตะโหนด อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี

บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำให้เกิดขึ้นแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงกล่าวคำว่าอนุโมทนาเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

บุญเดือนมิถุนายน

บุญเดือนมิถุนายน
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดสำนักปฎิบัติธรรมวิโรจนาราม ปากช่อง
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดอนงค์คงคาราม เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ
ถวายน้ำดื่ม4,800ขวดวัดพรหมรังษี ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถวายค่าภัตตาหารแก่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ เข้าปริวาสกรรม ณ.อุทยานธรรมดงยาง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
ถวายอุปถัมภ์ค่าเทอมแก่พระนิสิตปริญญาตรี โท เอก วิทยาเขต
บาฬีพุทธโฆษ ต.มหาสวัสดิ์ อ.ศาลายา จ.นครปฐม
ช่วยซื้ออาหารให้ช้างจังหวัดสุรินทร์
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ
การให้ที่ไม่สิ้นสุด

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ