นักรบต้องมีบาดแผล

เป็นนักรบต้องมีบาดแผล..จะ..แพัหรือชนะ..อยู่ที่สู้เพื่อใคร
ในวิกฤต..มีเรื่องเล่า..ของผู้ชนะเสมอ

คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา..ความทรงจำคือตำนาน
..ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์ 2563

วันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์ 2563
ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองสกลนครและเมือง
นครพนม ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกัน
ประกอบอาหารถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่พร้อมทั้ง
อุบาสกอุบาสิกาที่เดินธรรมยาตรา ฝึกฝนตนละวางกิเลส
ให้เข้าถึงพระธรรม เพื่อประกาศพระศาสนา

ขอให้เจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน
จงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้า
ได้กระทำให้เกิดขึ้นแล้วในบัดนี้

ไม่ว่ารถอาหารของข้าพเจ้าจะผ่านไปแห่งหนตำบลใด
และสิ้นสุดณ.ที่ใดขอสรรพสัตว์ สรรพวิญญานทั้งหลายจงอนุโมทนาในผลบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด

กำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจของข้าพเจ้าทั้งหลายบริสุทธ์ดีแล้วขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญ
แก่บิดามารดา และข้าพเจ้าตลอดจนบุตรหลาน บริวาร
หมู่ญาติบรรบุรุษของข้าพเจ้า ตลอดกาลและนานเทอญ

อ่านออกเสียงนะคะ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

บทสนทนาระหว่างรอคณะธรรมยาตราณ.วันโพนธาราม จังหวัดสกลนคร

บทสนทนาระหว่างรอคณะธรรมยาตราณ.วันโพนธาราม
จังหวัดสกลนคร

“คุณแม่ที่อยู่ในยูทูปบ่ ดูทุกวันในโทรศัพท์”
“ใช่ค่ะ”
“โอ้ย โอ้ยคุณแม่มาถึงจุดอย่างนี้ได้อย่างไส”
“แม่ชีตามคณะพระท่านมาทำอาหารถวายค่ะ”
“ทำเองบ่”
“ค่ะทำทุกอย่าง ช่วยกันหลายคน”
“กี่มื้อนี่คุณแม่ โอ้ยยยดีใจแท้คุณแม่ คุณแม่”
“ทำจนกว่าพระจะเลิกเดินค่ะ”
“บุญสูงแท้ ขอทำบุญด้วย100บาทเด้อคุณแม่”
“ดีใจหลายได้เจอคุณแม่ชี”
“โยมรู้มั้ยแม่ชีชื่ออะไร”
“โอ้ยยยคุณแม่ รู้จักดีชื่อคุณแม่ชีสุวรรณ”
55555555555555555


รู้สึกชื่นใจอย่างบอกไม่ถูก
จำชื่อไม่ได้..จำหน้าได้ก็ดีใจแล้ว

ชื่อไม่สำคัญคัญเท่าความทรงจำ
ที่ได้รับประโยชน์จากยูทูป

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

วันพุธที่12กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมติดตามคณะธรรมยาตราจังหวัดสกลนครถึงจังหวัดนครพนม วันที่7-17กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่12กุมภาพันธ์ 2563
ร่วมติดตามคณะธรรมยาตราจังหวัดสกลนครถึงจังหวัดนครพนม วันที่7-17กุมภาพันธ์ 2563

ถวายสังฆทานภัตตาหารแด่คณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่และคณะอุบาสกอุบาสิกาที่ร่วมเดินธรรมยาตราจำนวน500/600รูปคน

คณะแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญปราวนาถวาย

ภัตตาหารน้ำดื่มน้ำปานะตลอดโครงการ

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์ 2563

ร่วมติดตามคณะธรรมยาตราจังหวัดสกลนครถึงจังหวัดนครพนม วันที่7-17กุมภาพันธ์ 2563

ถวายสังฆทานภัตตาหารแด่คณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่และคณะอุบาสกอุบาสิกาที่ร่วมเดินธรรมยาตราจำนวน500/600รูปคน

คณะแม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญปราวนาถวาย

ภัตตาหารน้ำดื่มน้ำปานะตลอดโครงการ

ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เถิด
เมื่อท่านอนุโมทนาแล้วขออำนาจแห่งทาน
ที่ข้าพเจ้าได้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาศีล ปฎิบัติธรรมยาตราจงส่งผลให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฎิพาน ธนสารสมบัติเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างมาจงส่งผลให้ทุกท่านที่เสียชีวิต จากสถานการณ์กราดยิง ณ.จังหวัดนครราชสีมา

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างมาจงส่งผลให้ทุกท่านที่เสียชีวิต
จากสถานการณ์กราดยิง ณ.จังหวัดนครราชสีมา
จงมีส่วนในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลายจง
ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติด้วยเทอญ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทำงานและญาติของผู้เสียชีวิตทุกท่าน

คงมีกรรมผูกกันมาจึงทำให้เกิดเรื่องสะเทือนใจเช่นนี้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาผู้ที่บาดเจ็บ
ให้หายเจ็บป่วยโดยไวด้วยเทอญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ