ถวายน้ำปานะระหว่างทางไปกระบุรี จ.ระนอง

ถวายน้ำปานะระหว่างทางไปกระบุรี จ.ระนอง
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรบูชา สังฆบูชา
แด่คุณพระศรีรัตนตรัย
……………………………………
นัยตาเห็นเช่นไร
ในใจคิดเช่นนั้น
กำลังใจก็เช่นเดียวกัน

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ธรรมวินัย ลมหายใจของพระพุทธศาสนา

ธรรมวินัย
ลมหายใจของพระพุทธศาสนา

ธรรมวินัย ..ธรรมและวินัย
คำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้า 
ซึ่งประกอบด้วย 
ธรรม ..คำสอนแสดงหลักความจริงและแนะนำความประพฤติ
วินัย ..บทบัญญัติกำหนดระเบียบความเป็นอยู่และกำกับความประพฤติ
ธรรม ..เครื่องควบคุมใจ
วินัย .,เครื่องควบคุมกายและวาจา.

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
ของท่าน ป.อ. ปยุตฺโต 
——————————————————
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

โอกาสในโอกาส

โอกาสในโอกาส
ตั้งใจติดตามถวายภัตตาหารน้ำปานะตลอดโครงการ
วันแรกที่พระใหญ่จ.ภูเก็ต ประชาชนมารอใส่บาตรเยอะมาก

วันที่สองเห็นโอกาสจึงตั้งโรงทานเลี้ยงอาหาร
ประชาชนที่มาใส่บาตรตั้งทุกจุดที่พระพักฉันท์เพลทุกๆวัน

อาหารหลักของโรงทานคือก๋วยเตี๋ยว
 ข้าวผัดแหนม ข้าวผัดปลาเค็ม ผัดมาม่า
เฉาก้วยเย็นฉ่ำ ลอดช่องสิงคโปรหอมหวาน

ถวายพระเสร็จ
ตีรถกลับมาทำจิปาถะปานะถวายช่วงค่ำ
น้ำเต้าหู้ น้ำขิง น้ำมะม่วง 
มะขามป้อม ผลสมอ

ทีมงาน33คนต้องแยกกันทำงาน
รถส่งของ7คัน

ประชุมทุกวัน

คณะพระอาจารย์เดินไกลออกไป 
ไกลออกไป
ต้องประชุมกันจะปรับ
เปลี่ยนวิธีให้ทันกับเวลาอย่างไร
แก้ปัญหาของแต่ละวัน
เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

พระมีเวลาฉันเพลแค่ชั่วโมงเดียว 
ฉันท์มื้อเดียว

…วาสนาไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้า…

..มีโอกาสดูแลพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในทิศทั้งสี่ทุกวันจนจบโครงการ..

..ถึงแม้มีโอกาสดูแลทุกวัน..
..ก็หาโอกาสใส่บาตรทุกวัน..
..ใส่บาตรที่ภูเก็ต ..ใส่บาตรที่พังงา..
..ใส่บาตรที่ตะกั่วป่า..ใส่บาตรที่คุระบุรี.
..สถานที่เปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยเปลี่ยน..
..ตั้งความปรารถนาไว้..
..วาสนาอยู่ในใจทุกวัน..

ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยทุกท่านค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้
ที่ประสบอุทกภัยทุกท่านค่ะ
บุญรักษา คุณพระคุ้มครอง
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

มีใจ..ไกลแค่ไหนก็ใกล้

มีใจ..ไกลแค่ไหนก็ใกล้
ฝนจะตกหนักเพียงใด..ใจไม่ตก
ยิ่งทุกข์ยาก..ยิ่งท้าทายความอดทน
เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม

อยู่กับผู้ประเสริฐเป็นสุขทุกเมื่อ
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

เมื่อพระคุณเจ้าเดินจาริกออกจากภูเก็ต

เมื่อพระคุณเจ้าเดินจาริกออกจากภูเก็ต
หลายคนใจหาย..ส่งพระสงฆ์สามเณรข้ามสะพาน
อดใจไม่ไหวต้องหลั่งน้ำตา

ชีวิตนี้น้อยนัก
..วันพรุ่งนี้จะยังมีแก่เราหรือไม่..
..นึกถึงความตายทุกวัน..ทุกเวลา..
..ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด..ไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไร..

..ผู้ที่ออกเดิน..ย่อมไกลออกไปทุกก้าวเดิน..
..เป้าหมายในใจไม่ใช่ปลายทาง..
..ตลอดทางต่างหากคือเส้นชัย..

น้อมกราบคุณพระศรีรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
ดร.แม่ชีทศพร วชิระบำเพ็ญ

ให้ภาพเล่าเรื่อง

ให้ภาพเล่าเรื่อง
ความอดทน
ในดินแดนพระพุทธศาสนา
ทำเช่นไรได้ผลเช่นนั้น
ทำจริงได้ผลจริง 

ใจสำคัญที่สุด

ทำไม่หยุด 
หยุดจะไม่ได้ทำ